Dematerialisatie van het voorschrift - informatie voor voorschrijvers en apothekers

  • 12 oktober 2021

Vanaf 15 september 2021 is de dematerialisatie van het voorschrift een feit. Ook op de verwerkers van de voorschriften, de apothekers, heeft dit een belangrijke impact.

In normale omstandigheden gebeuren vandaag de administratieve processen van het elektronisch voorschrijven en afleveren digitaal. Dit proces kan dus nog verder gedigitaliseerd worden, als de patiënt dat wenst. Met “dematerialisatie” wordt de volledige digitalisering van dat proces bedoeld. Deze verdere digitalisering kan tal van extra voordelen met zich meebrengen, zowel voor de arts, de apotheker als de patiënt.

Vanaf 15/09/2021 zal de patiënt nog meer opties hebben om naar de apotheker te gaan.

De huidige mogelijkheden blijven bestaan:

  • een papieren bewijs van elektronisch voorschrift (print),
  • een digitaal bewijs van elektronisch voorschrift (via een App, een webtoepassing, een digitaal document), ook al zal deze optie wellicht een sterke uitbreiding kennen door de verschillende toepassingen die extra ter beschikking zullen komen voor de patiënt.

Daarnaast wordt het vanaf 15/09/2021 mogelijk om ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven door de arts en af te leveren in de apotheek. In een eerste fase zal standaard een papieren bewijs worden meegegeven, tenzij de patiënt expliciet aangeeft dat hij/zij het beheer van het voorschrift digitaal zal opnemen (via een App, een webtoepassing, een digitaal document). De patiënt heeft dus de vrije keuze om al dan niet met een papieren bewijs van elektronisch voorschrift het kabinet van de arts te verlaten en al dan niet het papieren bewijs te gebruiken bij de apotheker.

Meer informatie over dematerialisatie van het voorschrift kan je hier uitgebreid lezen.