Dementie

In januari 2022 bezorgen wij (gemeente Puurs-Sint-Amands/Bornem) in samenwerking met de Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland een magazine over dementie aan alle burgers. Hierin worden de plaatselijke initiatieven rond dementie gebundeld zoals het praatcafé dementie en de digitale routeplanner waar je een antwoord kan vinden op vele hulpvragen. De moeite waard om even door te nemen en bij te houden…

Informatie voor verschillende fasen in dementie

Dementie ontstaat niet plots maar is een geleidelijk proces. Langzaam komen de omgeving en de betrokken persoon tot het besef dat ‘er iets niet pluis is’. De routeplanner onderscheidt 5 fasen in de evolutie van dementie. Doorheen deze verschillende fasen van dementie heeft de omgeving van de persoon met dementie verschillende noden. In dit traject willen we een aantal wegwijzers plaatsen die de mantelzorger kunnen helpen om zijn weg te vinden in het welzijnslandschap.

Iedere fase krijgt een korte beschrijving en een overzicht van voorzieningen en hulpverleners. Tot slot belichten we nog aantal fase-overschrijdende initiatieven. De route is anders voor elke mantelzorger en persoon met dementie. Met deze routeplanner wil de werkgroep de mantelzorger de juiste richting aanwijzen om de beste keuze te kunnen maken, om zijn unieke weg te gaan.

Routeplanner gedigitaliseerd

Na vijf jaar was de brochure toe aan een actualisering van de gegevens. Bovendien is het ondertussen wel duidelijk dat digitalisering zeker een meerwaarde heeft. Maar uiteraard blijft een gedrukte versie afhalen ook mogelijk bij eerstelijnsmedewerkers in onze eerstelijnszone (Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek).

De link vind je op de website van de eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland of op de website van de drie gemeenten of scan de QR code. 

Dementie