Dementiecoaches Waasland: nu ook in Lokeren en Moerbeke

  • 2 augustus 2022

Het project ‘dementiecoaches Waasland’ wordt gecoördineerd door Geintegreerde zorg Waasland en bestaat reeds enkele jaren. Sinds kort kunnen inwoners van Lokeren en Moerbeke ook beroep doen op deze dienstverlening.

 

Wat?

Als dementie wordt vastgesteld bij een patiënt zit hij/zij vol met vragen, net als vrienden en familie rondom. Hoewel er veel organisaties zijn die hulp bieden bij deze diagnose, is het soms moeilijk door het bos de bomen te zien. De dementiecoach biedt hierbij ondersteuning. Deze gespecialiseerde hulpverlener luistert naar het verhaal van de patiënt en maakt hem/haar wegwijs in het zorglandschap.

 

Wie?

Personen met en/of mantelzorgers van een persoon met een diagnose dementie.

 

Doel?

  • Wegwijs maken in het zorglandschap.
  • Ondersteuning bieden bij zoektocht naar hulp.
  • Op maat en actieve doorverwijzing naar hulpverlening.
  • Correcte informatie en advies verstrekken.
  • Vertrouwensband opbouwen en onderhouden.
  • Mee instaan voor het opstellen en opvolgen van een zorg- en begeleidingsplan.

 

Bent u zelf benieuwd of wil u graag iemand aanmelden om een dementiecoach te krijgen?

Surf naar https://geintegreerdezorgwaasland.be/acties/dementiecoach/ voor meer informatie.

 

Voor algemene info over dementie kan u terecht bij Dementie - Regionaal expertisecentrum Meander