Dementiezorg, in tijden van corona

dementiezorgcoronaNet als iedereen en alle maatschappelijke sectoren, kregen ook ouderenzorg en dementiezorg te maken met corona en coronamaatregelen.

Zelfs nog heftiger, gelet op de hoge leeftijd van veel personen met dementie en de co-morbiditeit, wat hen tot een risicogroep maakte. Met name woonzorgcentra kregen het hard te verduren, maar ook de dementiezorg thuis, in assistentiewoningen en in ziekenhuizen veranderde.

De media belichten dagelijks de situatie van ouderen in de woonzorgcentra, de oversterfte en de maatregelen die werden genomen om het coronavirus te weren. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen analyseerde tijdens en na de lockdown de impact van de crisis op mensen met dementie, mantelzorgers en professionele zorgverleners in de thuiszorg, de ziekenhuizen en de woonzorgcentra en komt met 9 + 2 aanbevelingen voor de toekomst. De auteurs interviewden hiervoor meer dan 50 getuigen, gaande van personen met dementie, mantelzorgers, zorgpersoneel en leidinggevenden. Dit rapport wil op constructieve wijze bijdragen aan een betere zorg. Hierbij moet telkens rekening worden gehouden met het precaire evenwicht tussen autonomie en geborgenheid. Dit dient te gebeuren met respect voor de wil van de persoon met dementie en zijn mantelzorgers

 

In deze publicatie wordt getracht inzichten te formuleren met beoordelingen maar zonder veroordelingen te formuleren.

Centrale vragen zijn dan: wat gebeurde er, welke maatregelen werden genomen, waar ging het goed en waar niet, hoe slaagden organisaties er in persoonsgerichte zorg boven medische zorg te blijven uittillen, hoe gaan we het bij een volgende golf of een volgend virus anders en beter doen?

Zes fundamenten van goede dementiezorg worden beschreven: een genuanceerde beeldvorming op dementie, het normalisatieprincipe, autonomie in geborgenheid, afgestemde zorg, een cruciale rol voor mantelzorgers en naasten en een warm team van professionele zorgverleners en vrijwilligers.