Vacature: BOV-coach regio Aarschot-Begijnendijk

 • 30 december 2019

‘Bewegen Op Verwijzing’ (BOV) is een beweeg- en welzijnsproject van de Vlaamse overheid, waarbij een huisarts patiënten het advies geeft om minder lang stil te zitten en meer te bewegen.

De huisarts geeft een verwijsbrief mee aan de patiënt, die op zijn beurt zelf een Bewegen Op Verwijzing-coach contacteert. Op basis van een intakegesprek werkt de coach een beweegplan-op-maat uit waarbij hij rekening houdt met de interesses en mogelijkheden van de deelnemer. De coach motiveert de deelnemer om het beweegplan uit te voeren. Hij doet hierbij maximaal een beroep op versterkende elementen uit de omgeving van de betrokkene: hoe kan de deelnemer zelfstandig bewegen, of wat past er uit het lokale beweegaanbod bij de deelnemer? De drempel moet zo laag mogelijk liggen.

Meer info? www.bewegenopverwijzing.be

 

Word jij Bewegen Op Verwijzing-coach in de regio Aarschot-Begijnendijk?

In de regio Aarschot-Begijnendijk willen we 2 coaches aanstellen (freelance). Bezorg je motivatie en cv vóór 31 januari 2020 aan melissa@lmnhageland.be.

Het selectiegesprek vindt plaats in Begijnendijk op woensdag 12 februari. Indien je geselecteerd wordt, volg je een (gratis) opleiding op 16, 25 maart en 3 april 2020 in Brussel.

Opdracht?

 • Je doet zelf de gesprekken en/of volgt je de deelnemer telefonisch op. Je stelt samen met de deelnemer een beweegplan-op-maat op om meer te gaan bewegen. Het is de bedoeling dat de deelnemer dit plan zelfstandig uitvoert.

 • Je bent in eerste instantie een motivator. Jouw aanpak moet maximaal inzetten op zelfredzaamheid van de deelnemer op lange termijn. Je leidt deelnemers toe naar het laagdrempelig beweegaanbod, regelt mee de financiële aspecten voor een aansluiting bij een sportclub, gaat eens mee naar het beweegaanbod, maar geeft zelf geen beweegsessie.

 • Je plant je gesprekken in een lokaal dat de gemeente ter beschikking stelt, of bij de deelnemer thuis.

 • Je begeleidt de deelnemers individueel of in groep. De gesprekken richten zich op het spectrum van fysieke inactiviteit als beginpunt tot dagelijks bewegen of startende recreatieve sportparticipatie als finaal eindpunt.

 • Je bent naast coach ook actief in het lokale netwerk.

 • Je signaleert waar het beweegaanbod in de buurt beter en toegankelijker kan.

 • Je bezoekt en informeert huisartsen over het beweegplan van de deelnemers en de resultaten die hieruit volgen.

 • Je doet je suggesties ter verbetering, houdt je gegevens bij ter evaluatie en bijsturing van het project (jaarverslag).

 • Je rapporteert aan de lokale stuurgroep over de werking van Bewegen Op Verwijzing in jouw regio.

Verwachtingen?

 • In het bezit zijn van een diploma lichamelijke opvoeding of kinesitherapie. 
 • Als zelfstandige kan je je minimaal 5 uur per week vrij maken als BOV-coach.
 • Je bent bereid om op 16, 25 maart en 3 april een gratis vorming van het Vlaams Instituut Gezond Leven te volgen in Brussel.

Aanbod?

 • Een vergoeding per prestatie (samenwerkingsovereenkomst): 60 euro per uur.
  Die prestatievergoeding dekt ook alle bijhorende kosten (vervoer, telefoon, ...) en de werkuren nodig voor het overleg met het lokale netwerk.
 • Ad hoc intervisie
 • Als coach heb je regelmatig contact met iemand van de gemeente. Deze contactpersoon begeleidt jou samen met de stuurgroep doorheen de opstart en tijdens het verloop van het project.