Deze inhoud is van toepassing op de zones West-Meetjesland en Oost-Meetjesland

In maart 2021 ging het project #CAVAsa van start met Vlaamse Relancemiddelen van toenmalig Vlaams minister Wouter Beke. Project #CAVAsa staat voor CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) samen. Het bouwt aan een samenwerking tussen huisapothekers en lokale CAW voor het (vroeg)detecteren en toeleiden tot zorg van burgers met een psychosociale hulpvraag in de eerste lijn, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en de zorgmijders.

Het projectteam van #CAVAsa nodigt je graag uit op maandagvoormiddag 6 februari 2023 op een symposium "Detectie van psychosociale kwetsbaarheid in de eerste lijn: wat we kunnen leren uit project #CAVAsa? Een samenwerking tussen apothekers en CAW". Dit zal plaatsvinden in het Vlaams Parlement (zaal 'De Schelp'). Een moment om in het nieuwe jaar alvast naar uit te kijken. Project #CAVAsa kan immers een inspiratie zijn voor andere beroepsgroepen (en zorgraden) binnen de eerste lijn rond psychosociaal welzijn, een stimulans tot lokale multidisciplinaire samenwerkingen rond geestelijke gezondheid en welzijn alsook de link zijn naar de netwerken geestelijke gezondheidszorg.

maandag 6 februari 2023, 9:00 - 12:00
Vlaams Parlement - zaal De Schelp Leuvenseweg 86, 1000 Brussel