Diëtistenkring Noorderkempen

Aankondiging Januari 2019

De goedkeuring van de eerstelijnszone (ELZ) Noorderkempen is een feit waarmee het engagement wordt aangegaan om de eerstelijnszorg van de burger binnen het deelgebied Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel beter te organiseren. 

Het alreeds samengestelde veranderteam zal hiervoor de krijtlijnen uitschrijven en beroep doen op het veranderforum (groep van verplichte en optionele partners) die de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft. 

Als diëtisten zijn we optionele partners binnen het veranderforum waar we als individuen steeds welkom zijn maar het is in de praktijk niet evident om als individu elk overleg van het forum te kunnen bij wonen. 

Vandaar dat er behoefte is aan het oprichten van een Diëtistenkring Noorderkempen.

Vanuit een Diëtistenkring kunnen afgevaardigde-diëtisten deelnemen aan het overleg binnen het veranderforum en nadien verslag uitbrengen op de
Diëtistenkring bijeenkomsten en visa versa.                                    

Voor een optimale samenwerking binnen de ELZ wordt het oprichten van een diëtistenkring aangemoedigd vanuit de VBVD.(Vlaamse Beroepsverenging voor Voedingsdeskundige en Diëtisten) Ook de Vlaamse overheid dringt aan op vorming van kringen van paramedici. Op die manier kan de ELZ  projectorganisatie vorming organiseren en informatie doorgeven via die kringen. Ook is men via die kringen snel op de hoogte van de beschikbare paramedici en hun expertise in de regio.(1)

Met enkele diëtisten uit onze regio werd reeds het initiatief genomen om aanzet te geven tot het oprichten van Diëtistenkring Noorderkempen. Het eerste overleg vond plaats in september 2018. Er werd een visie uitgewerkt waarin voorgesteld wordt wie ze zijn en waarvoor ze staan.

Deze visie zal verspreid worden onder alle diëtisten die werkzaam zijn binnen de ELZ Noorderkempen (zowel als zelfstandige in de eerstelijnszorg als in dienst van de tweedelijnszorg). Collega’s worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de kring.

Heb je reeds vragen omtrent dit initiatief of wil je graag deel uitmaken van de kring, dan kan je steeds contact opnemen met Lieve Snoeckx via het mailadres  dietistenkring.noorderkempen@gmail.com

Eind maart 2019 gaan we een eerste Diëtistenkring Noorderkempen Kick-off organiseren voor hopelijk een groep enthousiaste en tot samenwerkingsbereide collega’s.