Dienst Maatschappelijk Werk

De Dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds helpt en ondersteunt bij vragen en problemen in verband met thuiszorg, groeipakket, sociale voordelen voor personen met een beperking, uitkeringen FOD Sociale Zekerheid, zorgbudgetten binnen de Vlaamse sociale bescherming, aanvragen Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap,…

CM (Christelijke Mutualiteit)

Helan (Onafhankelijk Ziekenfonds)

LM Plus (Liberale Mutualiteit)

NZVL (Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen)

Solidaris (Socialistische Mutualiteit)

VNZ (Vlaams en Neutraal Ziekenfonds)

Keer terug naar het overzicht