Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen stemt werking af op Eerstelijnszones

  • 23 november 2021

Met het ontstaan van de Eerstelijnszones (ELZ) in Vlaanderen vond vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen het een must om ook hun regio’s te herverdelen volgens de indeling van de ELZ’s. 

Dat betekent dat D.O.P. een reorganisatie heeft doorgevoerd door aan elke medewerker een werkingsgebied toe te wijzen waarvan de gemeentes en/of steden tot één en dezelfde ELZ behoren. In elke ELZ zijn nu 1 of meerdere medewerkers actief. Jolien Wybaillie is de medewerker binnen de regio van Eerstelijnszone RITS.

Aan de inhoud en manier van werken is niets veranderd. De D.O.P.- medewerker ondersteunt personen met een (vermoeden van) beperking in de zoektocht naar wat voor hem of haar een ‘goed leven’ betekent.

D.O.P helpt de cliënt en zijn netwerk om vragen, wensen en toekomstverwachtingen duidelijk te krijgen. Dit gebeurt samen met een steungroep die de cliënt zelf kiest. De ondersteuningsvragen, wensen en noden worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Samen wordt bekeken hoe dit ondersteuningsplan in concrete acties kan worden omgezet. Hierbij blijft de cliënt (en zijn netwerk) aan het stuur van zijn eigen leven.

De gesprekken gaan door op één van onze vele contactpunten in de buurt van de cliënt en hun netwerk of bij hen thuis.

Lees de nieuwsflash over de herindeling van D.O.P. West-Vlaanderen:

pdf bestandD.O.P. West-Vlaanderen_IndelingperELZ.pdf (478 kB)