Dienstverlening en ondersteuning binnen ELZ Dender

 • 27 november 2020

Beste hulpverleners en mantelzorgers,

Hieronder lees je welke maatregelen de lokale besturen genomen hebben en hoe die gecontacteerd kunnen worden. 

Daarnaast hebben we ook heel wat hulplijnen en ondersteunende organisaties voor jou opgelijst. Ook voor jou als hulpverlener staan er handige tips tussen. 

Indien je zelf informatie of initiatieven hebt die kunnen helpen, mag je steeds een mailtje sturen naar info@elzdender.be

We wensen jullie heel veel sterkte, moed en energie in deze woelige tijd!

Laatste update: 27 november 2020

 

Maatregelen, hulp- en dienstverlening binnen de lokale besturen


 

AZ Sint Blasius


 

Krachtgericht Waas en Dender


Het verbindingsteam van Krachtgericht Waas & Dender is een gratis mobiele dienst voor kinderen en jongeren (0-25 jaar), ouders en hun netwerk. De nieuwe werking is van start gegaan in februari 2021.

JE KAN ALS AANMELDER TERECHT:

 • Voor consult en advies
 • Wanneer er meerdere vragen zijn in een gezin en er nood is aan vraagverheldering en een plan  
 • Wanneer er verschillende hulpverleners betrokken zijn, en er een behoefte is om samen met het gezin en iedereen het plan mee vast te houden en te coördineren 
 • Wanneer er nood is aan extra hulp op maat van het gezin:  
  • omdat de nodige hulp niet bestaat
  • omdat de hulp niet voldoende is 
  • omdat er wachtlijsten zijn

AANMELDING

Tijdens de aanmelding onderzoeken we samen met u als aanmelder de vraag van het gezin. We bevragen: 

 • of het gezin op de hoogte is van de aanmelding 
 • of het gezin akkoord is om samen een plan te maken vertrekkende van hun vragen
 • wie in het gezin woont
 • wie rond het gezin staat, welke weg inmiddels is afgelegd
 • wie welke vraag heeft

Aanmelden kan telefonisch of via onze website. Meer info vind je hier.

HET EERSTE GESPREK

De verbindingsmedewerker plant in samenspraak met de aanmelder en het gezin een eerste gesprek binnen de maand. Dit kan bij het gezin thuis, of op een andere plaats. Tijdens dit gesprek bespreken we met het gezin en met u als aanmelder welke vragen er zijn, wie betrokken kan worden om samen een plan te schrijven tijdens een tafel.

DE TAFEL EN HET PLAN

Het gezin, hun steunfiguren en andere betrokkenen komen bij elkaar voor een tafelgesprek met als doel samen een plan te maken. 

OPSTARTEN BEGELEIDING

Aan de Tafel bekijken we vanuit het plan wie er wat zal doen en welke begeleiding eventueel kan opstarten.

De verbindingsmedewerker neemt een deel van het plan op: 

 • flexibel en vraaggericht
 • volgens de visie van ons samenwerkingsverband
 • zo kort mogelijk 
 • met specifieke deskundigheid

Wil je meer weten? Je kan alles nog eens nalezen op de website www.krachtgerichtwaasendender.be of onze Webinar hier herbekijken.

 

Ondersteuning voor burgers


(dringende) Organisatie van thuiszorg

 • de zorglijn: 078/ 15 21 52 (CM, Familiehulp, Familiezorg O.-Vl. , Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen en Thuiszorgwinkels GOED)
 • i-mens: 078/15 25 35 (liberale, neutrale, onafhankelijke en socialistische mutualiteiten.)
 • Thuiszorg is 7/7 en 24/24 beschikbaar.

Zelfzorg 

Andere hulpverlening 

 • Iedereen kan bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gratis terecht met vragen over problemen binnen de relatie, schuldproblemen, persoonlijke en psychische problemen, problemen t.g.v. verliesverwerking, enz. Het CAW is te bereiken op het nr. 0800-13 500 op weekdagen tussen 9u en 17u, via chat op weekdagen tussen 11u en 20u (www.caw.be) of via mail op www.caw.be
 • Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten en plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag. 
 • Awel wil een aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. Awel gelooft sterk in de kracht van kinderen en jongeren en neemt hen serieus. 
 • CLBch@t is een netoverstijgend initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met al hun vragen. De chatmedewerkers zijn ervaren, professionele CLB-medewerkers. Meer dan 150 psychologen en pedagogen, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en artsen uit alle CLB’s in Vlaanderen zorgen er samen voor dat je met hen kan chatten tijdens de openingsuren. 
 • Tele-onthaal: Als mensen nood hebben aan een luisterend oor, kunnen ze 24u en 7 dagen op 7 gratis en anoniem bellen of chatten met Tele-Onthaal via het nummer 106 of op www.tele-onthaal.be  
 • De zelfmoordlijn: De Zelfmoordlijn is gratis en anoniem te bereiken voor vragen rond zelfdoding op het nr. 1813 (24u op 24 en 7 dagen op 7), via chat of via mail op www.1813.be
 • Ondersteuning voor mantelzorgers: zelfzorgtips, mantelzorgpodcast, Facebook-chat, … 
 • Hulplijn 1712. Met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling kan men gratis en anoniem terecht op het telefoonnummer 1712 (weekdagen van 9u tot 18u) of via chat op www.1712.be (maandag tot en met donderdag van 13u tot 20u) 
 • Huidig GGZ-aanbod (Netwerk GG ADS)
  Heel wat voorzieningen binnen het Netwerk GG ADS pasten hun werking aan om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en te beperken. Alle GGZ-diensten zijn bereikbaar en leveren inspanningen op de gekende nummers om in contact te blijven met cliënten. Surf naar de website om het aanbod van de GGZ-voorzieningen in het Netwerk GG ADS te weten te komen.
 • In tijden van coronacrisis kunnen mensen buitengewoon bang zijn, meer ongerust zijn, meer last hebben van stress. Het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS voorziet:
 • Goed thuiszorgwinkel levert alle materialen van de uitleendienst aan huis.
  Om kwetsbare risicogroepen te beschermen, levert Goed nu alle hulpmiddelen
  van de uitleendienst thuis. Zo moet niemand z'n woning verlaten en lopen minder mensen risico. Goed neemt alle voorzorgsmaatregelen en levert maximaal tot op de drempel. Bekijk hier het aanbod.
 • Mensen die boodschappen nodig hebben, maar niet meer in staat zijn die te doen kunnen beroep doen op de boodschappenlijn van Samana. Vragen kunnen gesteld worden via boodschappenlijn@samana.be
   
 • Kind en Gezin: Met alle vragen en bezorgheden kan je steeds via telefoon terecht bij je verpleegkundige of andere contactpersoon in het Kind en Gezin-team. Hun gegevens zijn vooraan in het kindboekje genoteerd. Zij zijn er voor jou! Je kan ook steeds terecht bij de Kind en Gezin-lijn op het nummer 078 150 100, elke werkdag van 8u tot 20u.

 

Algemene informatie voor zorgverleners en welzijnswerkers


 • Pillar: anonieme chat voor zorgverleners 

 • Vanuit een samenwerking tussen CGG, CAW en Het Netwerk GG ADS kan elke zorgvoorziening vrijblijvend beroep doen op een gratis aanbod psychosociale ondersteuning. 

  Groepsaanbod: 

  Elke voorziening kan beroep doen op psychosociale ondersteuning in groep. Tijdens deze verbindende sessie wordt stilgestaan bij het uitzonderlijke van deze periode, wat dit met de teams gedaan heeft en hoe iedereen deze periode heeft beleefd. We brengen deze ervaringen samen ter investering van het mentale welzijn en het verhogen van de veerkracht. 

  Individuele ondersteuning: 

  Een groepsgesprek zal niet voor iedereen een antwoord bieden. De nood aan een persoonlijk gesprek over een eigen situatie is ook zeer reëel. Naast de ondersteuning in groep kan iedere medewerker beroep doen op een individueel gesprek.  

  Binnen deze gesprekken wordt gewerkt vanuit het principe van getrapte zorg. Indien blijkt dat een kortdurend traject de nood niet dekt wordt er een actieve doorverwijzing gerealiseerd naar de meest geschikte ondersteuning. 

  Op maat: 

  Hoe het aanbod psychosociale ondersteuning er voor een organisatie kan uitzien is zeer afhankelijk van de noden en vragen. Er wordt zoveel mogelijk op maat gewerkt.  

  Aanvraagprocedure: 

  Voor een aanvraag van deze ondersteuning kan contact opgenomen worden met Advies&Coaching ADS. Zij gaan, samen met de aanvrager (directie, leidinggevende of medewerker) en de partners binnen deze samenwerking, in overleg om een gepast antwoord op de zorgnoden te voorzien. 

  Contact: 0499/90 49 44 (bereikbaar elke voormiddag tussen 9u en 12u) - advies.coaching@ggzads.be (een medewerker neemt zo snel mogelijk contact op) 

 • Het platform www.dezorgzamen.be biedt heel wat praktische tips en tools aan personeel uit de zorg- en welzijnssector en mantelzorgers, om goed voor zichzelf te zorgen, elkaar te ondersteunen en zodoende hun veerkracht te verhogen.