Digitale wegwijzer aan huis

  • 13 juli 2020

 

Stad Aalst en Digipunt starten met een ‘digitale wegwijzer aan huis’. 

Tijdens de coronacrisis namen digitale toepassingen zoals videobellen met familie en vrienden, maar ook video consulten met huisartsen, psychologen, edm… zienderogen toe. Mensen die niet over toegang tot de digitale wereld beschikken werden letterlijk en figuurlijk afgesloten van hun face tot face contact met de buitenwereld.
In het kader van digitale inclusie willen we met Zorglab en Digipunt mensen op een laagdrempelige manier de basisnoties bijbrengen om digitaal contact te kunnen leggen met familie en hulpverlening.

Hiervoor gaan ze deze zomer op zoek naar vrijwilligers. De vacature vind je hier : https://w1.aalst.be/vrijwilligers/#vw-widget