Het e-inclusieproject Digizone ELZ Leuven-Noord staat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het project vertrekt vanuit de (digitale) noden van de bevolking, met specifieke aandacht voor de digitaal kwetsbare doelgroepen van senioren, niet-werkende werkzoekenden, anderstalige nieuwkomers en kansarmen. Om de doelgroepen te bereiken, zetten we in op laagdrempelige Digipunten. Deze Digipunten fungeren

  1. als een warme plek waar iedereen naartoe kan komen met een digitale hulpvraag,
  2. als een uitleendienst van laptops, smartphones en tablets voor de digitaal kwetsbare doelgroepen en
  3. als een plaats voor vormingen en workshops in digitale vaardigheden en mediawijsheid voor de hele bevolking.

In iedere gemeente zorgen we voor minstens 1 vast digipunt op een centraal gelegen locatie. Hier vind je waar de digipunten gelegen zijn. Daarnaast zetten we in alle gemeenten sterk in op mobiele digipunten om de verschillende doelgroepen outreachend te bereiken op plaatsen waar zij wonen, werken, elkaar ontmoeten en reeds om andere vormen van hulpverlening komen vragen. Voor deze mobiele dienstverlening maken we enerzijds gebruik van de beschikbare lokalen van partners, verenigingen en maatwerkbedrijven in het werkingsgebied. Anderzijds investeren we in een digibus, geïnstalleerd met wifi en digitale toestellen, om ook outreachend te werken in buurten waar er geen goede lokalen ter beschikking zijn én om dienstverlening aan huis te bieden, bijvoorbeeld voor alleenwonende senioren.

De vaste en mobiele digipunten worden bemand door een digiteam bestaande uit werknemers via LDE-tewerkstelling en vrijwilligers, en aangestuurd door een operationeel coördinator. De werknemers en vrijwilligers worden door onze projectpartners met expertise in digitale vaardigheden, mediawijsheid, outreach en kwetsbare doelgroepen opgeleid tot brugfiguren die alle inwoners van de bevolking effectief en warm kunnen verder helpen met hun digitale hulpvragen.

Die hulpverlening kan de vorm aannemen van één-op-één-begeleiding in het digipunt of aan huis, de uitleen van digitale toestellen (verkregen via onze projectpartner in circulaire economie), en/of een warme toeleiding naar een digitale vorming. De vormingen worden georganiseerd door onze projectpartner met expertise in digitale vaardigheden en mediawijsheid. Ze zijn kort, concreet, op maat van de doelgroep (zowel qua inhoud als qua tempo) en gericht op specifieke thema’s met een grote praktische relevantie. Voorbeelden zijn: het werken met het e-loket van de gemeente, werken met It’s me, enzovoort. Om dit project tot een succes te maken, wordt er een sterk partnership opgezet dat bovenlokale expertise rond e-inclusie en mediawijsheid, outreachend werken en refurbished hardware combineert met de expertise en het enthousiasme van lokale actoren en verenigingen die een belangrijke rol spelen in het kenbaar maken van digizone ELZ Leuven-Noord, het toeleiden van de doelgroepen en het ondersteunen van de Digipunten via het ter beschikking stellen van lokalen en vrijwilligers.

Hier vind je een overzicht van de openingsuren en locaties van 2023:

Digizone