Discreet samenwerken. Over discretieplicht en beroepsgeheim in een samenwerking.

Datum:
Locatie: Online
Toevoegen aan persoonlijke kalender

“Discreet samenwerken. Over discretieplicht en beroepsgeheim in een samenwerking”

In een samenwerking met verschillende partners is werken in en met vertrouwen nodig om tot goed afgestemde gedeelde zorg te komen. Het is daarbij belangrijk om aandacht te besteden aan de informatie-uitwisseling -zowel formeel als informeel- zodat er maximaal respect en transparantie is naar de cliënt/patiënt. Maar ook aandacht voor de specifieke positie en de opdracht van partners is noodzakelijk om samenwerking tot een succes te maken. We verkennen wat de juridische kaders zijn rond beroepsgeheim en discretieplicht en zoeken hoe de verschillende partners hier invulling aan geven.  Deze  zoektocht is een blijvend aandachtspunt in elke samenwerking, zowel  op meta-niveau als op casusniveau, in het belang van cliënten/patiënten, de partners en de samenwerking.

pdf bestand20201126 Geheimhoudingsplichten en samenwerken.EZL ZORA.pdf (1.05 MB)

pdf bestandWegwijzers beroepsgeheim.pdf (2.78 MB)

pdf bestand2012 vankrunkelsven orde geneesheren.pdf (187 kB)

pdf bestand2019 Opgenhoffen Weliswaar beroepsgeheim.pdf (339 kB)

pdf bestandethisch advies Broeders van Liefde_Informatie uitwisselen bij het samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg.pdf (186 kB)