'Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte- en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven (https://www.vivel.be/nl/doelgerichtezorg/).’

Het thema doelgerichte zorg vormt sinds het prille begin van Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht vzw een belangrijk thema. Doelgerichte zorg is voor ons een kapstok om interprofessionele en intersectorale samenwerking te stimuleren. De PZON is de centrale spil waarrond de zorg georganiseerd wordt, vanuit een gedeelde taal. De zorgraad van Eerstelijnszone Scheldekracht besliste in het najaar van 2021 om van het thema doelgerichte zorg - desondanks de vele uitdagingen die de COVID-crisis voor de organisatie met zich meebrengt - een prioriteit voor 2022 te maken.

Ons project

Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht is i.s.m. haar netwerk van partners uit de startblokken geschoten om doelgerichte zorg een vaste plek te geven in onze regio. In het werkatelier 'Doelgerichte zorg' werken we initiatieven uit om zorg verder uit te bouwen die de levenskwaliteit van mensen vooropstelt en vertrekt vanuit hun levensdoelen.

We onderzoeken wat er al bestaat, zowel binnen als buiten onze eerstelijnszone, om van daaruit verder te kunnen springen. Hier hebben we oog voor de drie niveaus: de PZON en de mantelzorger, de zorg- en welzijnsprofessional en de partnerorganisatie.

Basistraining

Ben jij ook geïnteresseerd om ondersteund te worden en zo mee te werken aan de omschakeling naar deze positievere benadering? De basistraining wordt door VIVEL online, gratis en toegankelijk aangeboden voor iedereen.

Thema's die aan bod komen in de basistraining over doelgerichte zorg:

 • Wat betekent dit?
 • En wat betekent dit voor mij als persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, als mantelzorger, als zorgaanbieder?
 • Welke tools bestaan er en hoe kan ik ze gebruiken?

Tools doelgerichte zorg

 • De Doelzoeker helpt mensen nadenken over wat ze belangrijk vinden in hun leven, wat ze graag doen en wat hun levenskwaliteit bezorgt.
 • In het boek Clever wordt stap voor stap uitgelegd en wordt stil gestaan bij de noodzakelijke randvoorwaarden om doelgerichte zorg te realiseren. Het boek biedt een methodiek, een invulprotocol en een digitale toepassing aan om doelen te bepalen bij personen met een chronische aandoening en multimorbiditeit.
 • Regels, protocollen en zorgpaden drukken de mens achter de cliënt naar de achtergrond. De focus ligt op het probleem, te weinig op wat nog kan. Familiezorg West-Vlaanderen zorgde met zorg Esperanto voor een methodiek die sociale professionals, zorgvragers en mantelzorgers helpt om die vervreemding tegen te gaan.
 • Samenspraak is een fiche die mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners helpt om in gesprek te gaan als evenwaardige partners. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar.
 • BabbelBoost is ontworpen om een dialoog te openen tussen een zorgprofessional en de persoon die hij of zij begeleidt.
 • https://www.mijnpositievegezondheid.be/: spinnenwebmodel (CM)
 • https://www.patientenfederatie.nl/dit-doen-wij/samen-beslissen
 • https://www.sensoa.be/als-professional-praten-over-seksuele-gezondheid: onder vier ogen (Sensoa)

Heb je vragen rond dit project? Wil je graag meedenken of heb je goede voorbeelden van doelgerichte zorg? Twijfel niet om ons te contacteren via info@elzscheldekracht.be.