Doelgerichte zorg RupeLaar

Doelgerichte zorg

Wat is doelgerichte zorg?

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte-en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven.  Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de doelstellingen van een persoon én het versterken van de mogelijkheden om de levenskwaliteit te maximaliseren.

De omschakeling van een probleemgerichte benadering naar een doelgerichte benadering is niet eenvoudig. Dit vereist ondersteuning. Een ondersteuning die we bieden via training en opleiding. 

VIVEL zet in op een tweeluik. Enerzijds lanceren we een open basisopleiding. Die heeft tot doel zoveel mogelijk mensen te informeren en sensibiliseren over wat en hoe. Daarnaast stellen we een duurzame en zorgvuldige implementatie op het terrein voorop via een interprofessionele training. 

Wat komt aan bod in deze opleiding?

De basistraining vertrekt vanuit het perspectief van een persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON) zelf. Vanuit dit perspectief wordt er uitgelegd op welke manier doelgerichte zorg voor jou relevant en helpend kan zijn. Na deze cursus weet je wat doelgerichte zorg is en hoe je er mee aan de slag kan en met welke tools.

Tijdens de interprofessionele training is er veel aandacht voor de visie van de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON). Daarom zal er tijdens deze training ook steeds een vertegenwoordiger van de PZON deelnemen aan de verschillende opleidingsmomenten. Na deze (fysieke) opleiding kan je als zorgprofessional aan de slag met hands-on technieken en bouw je kennis op om zorg rond de doelen van de PZON te organiseren en interdisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnsactoren te faciliteren.

Wat maakt deze opleiding uniek?

Er zijn recent heel wat tools ontwikkeld die doelgerichte zorg nastreven. Momenteel is er echter onduidelijkheid over hoe deze verschillende tools voor doelgerichte zorg zich tot elkaar verhouden en ontbreekt het aan een algemene leidraad voor de implementatie van doelgerichte zorg in de praktijk.

Met de training rond doelgerichte zorg wordt er gestreefd om zowel algemene als specifieke handvaten aan te bieden om zelf, als persoon, mantelzorger, zorgaanbieder, aan de slag te gaan met doelgerichte zorg. 

Meer informatie

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief van VIVEL

Nieuwsbrief - VIVEL

 

Deze open opleiding is online beschikbaar en vrij toegankelijk.

Deze cursus is opgebouwd aan de hand van kennisclips: korte videofilmpjes die telkens één onderdeel belichten. Na het volgen van deze basis cursus weet je wat doelgerichte zorg is, hoe je ermee aan de slag kan en welke tools je hiervoor kan gebruiken.

In het eerste deel krijg je een stevige basis over wat doelgerichte zorg betekent. Dit deel van de cursus is opgebouwd aan de hand van vier onderdelen met bijhorende kennisclips. 

In het tweede deel kom je te weten welke tools er op dit moment gebruikt worden voor doelgerichte zorg. Voor elke tool kan je een kennisclip bekijken. Deze kennisclips zullen je helpen om een of meerdere tools in de praktijk te gebruiken.

Deze opleiding staat naast de interprofessionele training.

De interprofessionele training zal in een testfase enkel aangeboden worden via vijf eerstelijnszones in 2021 – 2022, met name ELZ Scheldekracht, ELZ RupeLaar, ELZ Brugge, ELZ WE40 en ELZ Regio Kortrijk.

Deze training is interprofessioneel, bij voorkeur wijkgericht en toegankelijk voor professionele zorgaanbieders vanuit de eerstelijnszone. Cruciaal is een variatie van eerstelijnszorg- en welzijnsaanbieders. Deze opleiding staat naast de basisopleiding (voor iedereen toegankelijk).

Vervolgens wordt het pilootproject samen met de deelnemers geëvalueerd i.f.v. een verdere uitrol in de andere eerstelijnszones in Vlaanderen.

Overzicht interprofessionele opleiding doelgerichte zorg in Eerstelijnszone RupeLaar

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte-en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven.  Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de doelstellingen van een persoon én het versterken van de mogelijkheden om de levenskwaliteit te maximaliseren.

Als eerstelijnszone nemen we deel aan een pilootproject rond doelgerichte zorg. In deze training krijg je zowel algemene als specifieke handvaten om aan de slag te gaan met doelgerichte zorg.

Voor wie?

Zorgaanbieders werkzaam in de eerste lijn en in rechtstreeks contact met de PZON, bij voorkeur actief in dezelfde buurt. Op die manier kan er tijdens de training worden ingezet op het interprofessioneel leren van en met elkaar als team. De opleiding wordt georganiseerd door VIVEL in samenwerking met UGent.  De training worden gemodereerd door een hoofdtrainer en een co-trainers. Tot slot houdt een PZON vertegenwoordiger een spiegel voor. We zijn hiervoor op zoek naar kandidaten!

Praktische informatie en inschrijven

Doelgroep? Voor zorg- en welzijnsprofessionals en lokale besturen werkzaam in de eerste lijn.

Lesduur: de training omvat bijeenkomsten die een gelijke mix vormen tussen lesmomenten en intervisie, bestaande uit

 • 3 fysieke lessen van 3u: 
 • 3 online lessen van 2u

verspreid over een 13 weken.

Planning Eerstelijnszone RupeLaar: 

 • Donderdag 31/03/2022

  • Thema: nieuw evenwicht tussen hulpverlener en hulpvrager
  • Tijd: 13u tot 15u
  • Online via Teams
 • Donderdag 05/05/2022
  • Thema: intervisie
  • Tijd: 13u tot 16u
  • Locatie: congrescentrum De Pitte Boom
 • Donderdag 12/05/2022
  • ​​​​​​​Thema: doelgerichte zorg doe je niet alleen, de kracht van samenwerken 
  • Tijd: 13u tot 15u
  • Online via Teams
 • Donderdag 02/06/2022
  • ​​​​​​​Thema: de realisatie en evaluatie van doelen
  • Tijd: 13u tot 15u
  • Online via Teams
 • Donderdag 16/06/2022
  • Thema: intervisie
  • ​​​​​​​Tijd: 13u tot 16u
  • Locatie: congrescentrum CC 't Aambeeld Aartselaar
 • Donderdag 06/10/2022
  • ​​​​​​​Thema: intervisie
  • Tijd: 13u tot 16u
  • Locatie: congrescentrum De Pitte Boom

Wil jij meer weten over doelgerichte zorg: surf naar www.vivel.be/doelgerichtezorg