Doelgerichte zorg

doelgerichte zorg training
Wil je als hulpverlener meer voldoening halen uit je job? Volg dan een training doelgerichte zorg!

Als professional heb je steeds het beste voor met je patiënten/cliënten. Toch geraak je niet altijd vooruit. Complexe situaties, mondige burgers, richtlijnen die elkaar tegenspreken,… en vooral het gevoel dat het soms ‘dweilen met de kraan open’ is. Tijd voor verandering! In een tweedaagse training doelgerichte zorg: ‘de coachende professional’ bieden we je handvaten aan om met dergelijke situaties om te gaan.

Inhoud training

De training bestaat enerzijds uit wetenschappelijk onderbouwde theorie en anderzijds uit veel praktische oefeningen. Kernelementen van de training zijn:

 • Je gaat dieper in op patiëntprofielen, de 4 type personen in een fase van verandering.
 • Je leert als professional doelen stellen samen met je cliënt/patiënt.
 • Je leert omgaan met weerstand van je cliënt/patiënt en hoe deze functioneel om te buigen.
 • Het leert het verhaal van de patiënt/cliënt open exploreren via ‘het 4 bollenmodel’.
 • Wie ben ik als zorgverlener / de emotie van de zorgverlener.

Niet alleen boekenwijsheid, maar ook écht samen aan de slag gaan! 

Resultaat?

 • De patiënt/cliënt is in staat om een actieve rol in te nemen
 • Samen beslissen vanuit reële mogelijkheden en de wensen en verwachtingen van de patiënt/cliënt
 • Intercollegiaal samenwerken en 1-duidige communicatie over verschillende disciplines heen
 • Weerstanden als signaal en functioneel om kunnen buigen
 • Meer rendement uit interventie, met meer plezier je job uitvoeren
 • Doelen zijn haalbaar en worden gehaald
   

Is er een training in mijn eerstelijnszone?

De training biedt niet alleen handvaten voor jezelf als professional, maar creëert ook een gedeelde taal en visie tussen jou en je lokale collega's. Daarom wordt de training heel lokaal georganiseerd. Klik op jouw eerstelijnszone om meer lokale info te weten te komen.

 

Label_Gent_eerstelijnszone.jpg
Label_Z-W-Waasland_eerstelijnszone.jpg

Label_NO_Waasland_eerstelijnszone.jpg

 

Staat jouw eerstelijnszone er niet tussen? Dan wordt de training (nog) niet bij jou georganiseerd. Contacteer jouw eerstelijnszone en wie weet zijn ze ook bereid om de training te organiseren bij jou in de buurt. Het is niet mogelijk om de training te volgen in een andere regio dan jouw eigen werkingsgebied.

Doelgerichte zorg?

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden.

Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal.
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

Wetenschappelijke onderbouwing

De tweedaagse training is gebaseerd op onderzoek van Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. Dankzij een samenwerking met een coachingsbureau ‘Dubois en Van Rij’ is ook de vertaalslag van onderzoek naar praktijk gemaakt. LMN Regio Gent haalde die Nederlandse training naar Vlaanderen en daarbij zochten ze ook een samenwerking met de Universiteit Gent.


Tijdens de training wordt onder andere ingegaan op het 4-bollen model (Lenzen, 2018). Deze methodiek ondersteunt de professional om de burger zijn verhaal te laten vertellen en om doelen te stellen. Als hulpverleners van verschillende disciplines het model beheersen en op dezelfde manier naar de burger kijken, kan er ook effectief worden samengewerkt. Wetenschappelijke informatie over het 4-bollenmodel is hier terug te vinden. Verder komt er in de training ook een model aan bod dat patiënttypes definieert (Bloem en Stalpers, 2012). Voor wetenschappelijke informatie over deze types: klik hier. Het 4-bollen model is gebaseerd op de domeinen van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF). Dit is een raamwerk voor gezondheid en menselijk functioneren, ontwikkeld door de World Health Organisation (WHO). Wie meer informatie wil over ICF kan naar de Vlaamse website surfen.