Doelstellingen en samenstelling van de Covid-19-cel

De zorgraden hebben een belangrijke rol bij de lokale beheersing van de pandemie: het beheersen van uitbraken, solidariseren en sensibiliseren. Om deze rol volop te kunnen uitoefenen is er een Covid-19-cel opgericht binnen ELZ Schelde-Leie. Zowel leden van de zorgraad, externe experten vanuit de verschillende disciplines (1e en 2de lijn) als een intergemeentelijke vertegenwoordiger van de lokale besturen zijn hierin actief.

De  3 opdrachten van het goedgekeurde besluit van de Vlaamse Regering worden opgenomen binnen onze ELZ:
 

1) Sensibiliseren van de populatie en zorgaanbieders (met focus op preventieve maatregelen en contactonderzoek)

- Populatie: dit gebeurt in samenwerking met LOGO gezond+ en ter ondersteuning van de lokale besturen. Ter illustratie hiervan werd een mediacampagne uitgevoerd omtrent veerkracht en covid-19 in het kader van de 10-daagse GGZ. Tijdens deze campagne werd het belang van de basismaatregelen nogmaals beklemtoond.

- Zorgaanbieders: dit gebeurt via de partners van de zorgraad aan de hand van een maandelijkse nieuwsbrief en tussentijdse nieuwsflash. Hierbij worden informatie en handige tools omtrent het verspreiden van de 'zes gouden principes' naar patiënten en hun omgeving toe meegedeeld. 
 

2) Detectie van uitbraken en solidariseren van het aanbod  

- ter ondersteuning van de lokale besturen, eerstelijnsorganisaties en zorgaanbieders (via lokale tracers voor de ELZ, lokale fieldagent(s) die huisbezoeken uitvoeren, bezoeken van eerstelijnspsychologen, huisbezoeken door OCMW of maatschappelijke werkers bij kwetsbare groepen)

- verderzetting van de vraag en aanbod coördinatie met extra aandacht voor het psychosociaal welzijn (oa. bij burn-out bij zorgverstrekkers)
 

3) Beheersen van uitbraken

Snelle beheersing van een uitbraak door zonale verwittiging van de lokale noodrampcoördinatoren (via mSPOC en coördinator) en snelle lokale interventie met inschatting van hulp van derden (leger/brandweer) via de gouverneur. Daarnaast vindt er nog additionele bevoorrading plaats van persoonlijk beschermingsmateriaal bij hoogdringende noden.

 

Verder werd er nog een extra recente opdracht toegevoegd: uitvoeren van lokale bronopsporing in synergie met de overheid.

Er werd een lokale fieldagent aangesteld door het consortium (halftijds). Daarenboven zullen we additioneel een extra bronopspoorder tewerkstellen en dit bekostigd door de eerstelijnszone Schelde en Leie bij goedkeuring van de budgetten. Door middel van deze formule trachten we ook in het weekend aangepaste bronopsporing uit te voeren.

De Covid-19-cel is als volgt samengesteld:
 

  • Matthijs Johan - mSPOC-arts, voorzitter ELZ Schelde-Leie en HSL
  • Veeckman Evelien - mSPOC-arts CLB
  • Cornelis Johan - lokale coördinator en noodramp ambtenaar
  • Crul Marleen/An Verhasselt – regionaal verantwoordelijke Wit-Gele kruis
  • De Coen Günther – directeur WZC De Lichtervelde Eke
  • De Groote Wim – medisch directeur Sint-Vincentius Deinze
  • De Preester Viviane – schepen van gezondheid Nazareth
  • De Spiegelaere Conny – schepen van welzijn Deinze
  • Remy Dirk - algemeen directeur DVC Heilig Hart Deinze

mSPOC

De medische expert of mSPOC (single point of contact) is het eerste aanspreekpunt bij medische of epidemiologische vragen over Covid-19.

Als de medische expert zelf twijfelt of vragen heeft, neemt hij verder contact op met de artsen van het team infectieziektebestrijding voor advies (Agentschap Zorg en Gezondheid).

Crisisoverleg is nu overal versneld mogelijk dankzij de gegevens die vrijkomen via de mSPOC. Door de unieke toegang op de controletoren wordt sneller een beter lokaal beeld verkregen.