Zie je even het bos door de bomen niet meer in alle sociale kaarten? Hieronder vind je een overzicht van welke sociale kaart je kan gebruiken per thema.

Sociale kaart van Gent

Voor: Professionals uit welzijn en zorg die hun weg zoeken in het welzijns- en zorglandschap in Gent

Je vindt er: duiding per thema en lokale initiatieven

Zoekregio: Gent

Link: https://socialekaartvangent.be/

Vlaamse sociale kaart

Voor: Professionals uit de zorg-en welzijnssector en burgers

Je vindt er: contactgegevens van welzijns- en zorgactoren

Zoekregio: Vlaanderen en Brussel

Link: https://www.desocialekaart.be/

Met Weinig Geld leven in Gent

Voor: Kwetsbare Gentenaren (en hulpverleners)

Je vindt er: laagdrempelige info en contactgegevens over het zorg- en welzijnsaanbod

Zoekregio: Gent

Link: https://www.metweiniggeld.be/

Wegwijs in Gent

Voor: Professionals/vrijwilligers uit zorg en welzijn die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie

Je vindt er: info en contactgegevens van diensten/organisaties met aanbod ten aanzien van de doelgroep.

Zoekregio: Gent

Link: http://wegwijsingent.be/

Gezond leven stimuleren in Gent

Voor: professionals uit de zorg- en welzijnssector die burgers willen doorverwijzen naar laagdrempelige gezondheidsiniatieven

Je vindt er: het aanbod rond gezondheidspromotie per thema

Zoekregio: Gent

Link: /gezond-leven-stimuleren

Rechtenverkenner

Voor: professionals uit de zorg-en welzijnssector en burgers

Je vindt er: een overzicht van sociale rechten en waar je terecht kan in verband met de betreffende rechten

Zoekregio: Vlaanderen

Link: https://www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx

Zorgwijs

Voor: Mensen met een beperking, hun netwerk of een professional die hulp zoeken binnen het VAPH landschap

Je vindt er: Rechtsreeks toegankelijk en niet rechtstreeks toegankelijk aanbod voor personen met een handicap

Zoekregio: Vlaanderen en Brussel

Link: https://www.zorgwijs.be/index

Disciplinespecifieke zoeksites gezondheidszorgberoepen

Doelgroep-/thema specifiek overzicht

Voor: Professionals uit zorg en welzijn

Je vindt er: een overlay van de sociale kaart van Vlaanderen dat je helpt om snel je weg te vinden in een bepaald thema/rond een bepaalde doelgroep.

Zoekregio: varieert (Gent – Oost-Vlaanderen – Vlaanderen)


Deze informatie is op maat van professionelen en intermediairs