Dringende medische hulp

Dringende medische hulp is mogelijk voor de Oekraïense vluchtelingen in afwachting van het openen van een ziekteverzekering. DMH is dus ‘voor personen die Oekraïne hebben verlaten wegens de oorlog en aan het OCMW verklaren dat zij aanspraak (zullen) maken op het statuut tijdelijke bescherming (TB)’.

 • Verschillende situaties:

  • Betrokkene verbleef reeds in België vóór het conflict: hangt af van de verblijfsrechtelijke situatie en het recht dat daaruit voortkomt;
  • Betrokkene is pas recent in België aangekomen ingevolge het conflict:
   • Betrokkene heeft nog geen stappen ondernomen, maar verklaart een aanvraag voor het tijdelijk beschermingsstatuut te willen indienen: recht op DMH + zo snel mogelijk naar het registratiecentrum (attest TB) en vervolgens naar de gemeente (bijlage 15/A kaart
   • Betrokkene heeft een aankomstverklaring (bijlage 3-kort verblijf) en wacht om zich te laten registreren voor het attest tijdelijke bescherming: recht op DMH + zo snel mogelijk naar het registratiecentrum (attest TB) en vervolgens naar de gemeente (bijlage 15/A kaart)
   • Betrokkene is naar het registratiecentrum geweest maar heeft (nog) geen attest tijdelijke bescherming gekregen: recht op DMH + opvolging attest TB
   • Betrokkene is naar het registratiecentrum geweest en heeft een attest tijdelijke bescherming, maar nog geen aanmelding bij de gemeente (geen inschrijving rijksregister, bijlage 15/A kaart): DMH + zo snel mogelijk naar de gemeente voor de inschrijving RR, bijlage 15/A kaart + zo snel mogelijk aansluiting ziekenfonds
   • Betrokkene heeft een attest tijdelijke bescherming + bijlage 15 in afwachting van zijn A kaart: recht op ziekteverzekering + in afwachting van aansluiting kan het OCMW voorschotten geven op medische uitkeringen
   • Betrokkene heeft een attest tijdelijke bescherming + bijlage 15 + inschrijving in het vreemdelingenregister: recht op ziekteverzekering + in afwachting van aansluiting kan het OCMW voorschotten geven op medische uitkeringen
   • Betrokkene heeft een A kaart: recht op ziekteverzekering + in afwachting van aansluiting kan het OCMW voorschotten geven op medische uitkeringen

De Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid zal vluchtelingen die alleen een aankomstverklaring hebben of die nog niet over een attest tijdelijke bescherming beschikken toch per uitzondering toelaten onder het systeem van dringende medische hulp. Dit is slechts in afwachting van hun attest tijdelijke bescherming of de bijlage 15/A kaart die recht geeft op aansluiting bij het ziekenfonds .

Het RIZIV bevestigde reeds dat de mensen kunnen aansluiten bij een ziekteverzekering vanaf het moment dat hun attest pre-registratie of attest registratie in orde is. Deze aansluiting zal werken met terugwerkende kracht tot eerste dag van het kwartaal, waardoor de kosten van aankomstperiode in België, inschrijving vreemdelingenregister en A kaart in principe gedekt zullen zijn (voor de mensen die attest voor 31/3/2022 krijgen).   

Het OCMW is wettelijk verplicht de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut aan te sluiten bij een ziekenfonds. De betrokkenen hebben de vrije keuze bij welk ziekenfonds, maar als zij geen keuze maken worden zij aangesloten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De aansluitingskosten en de bijdragen worden terugbetaald door de Staat.

Vluchtelingen die recht hebben op een equivalent leefloon kunnen ook via het OCMW beroep doen op aanvullende financiële hulp, tenlastename oplegkosten bij hospitalisatie (gemeenschappelijke kamer), sociale, psychologische, juridische en administratieve begeleiding, enz.