Eén groot vaccinatiecentrum in ELZ regio Kortrijk

  • 15 januari 2021

Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en de Eerstelijnszone regio Kortrijk slaan handen in elkaar voor uitbouw van één groot vaccinatiecentrum op Kortrijk Xpo

Op 13 januari organiseerde de Vlaamse overheid haar eerste webinar en persconferentie rond de uitbouw van de vaccinatiecentra in Vlaanderen. In de eerstelijnszone regio Kortrijk spraken Kortrijk, Harelbeke en Kuurne meteen af om samen te werken.

Vaccinatiecentra?

Op dit moment wordt er volop gevaccineerd in de woonzorgcentra. Binnenkort volgen de ziekenhuizen en het zorgpersoneel. Vanaf maart is het de bedoeling dat men ook de brede bevolking gaat vaccineren, te beginnen met alle 65-plussers.

Om dit mogelijk te maken heeft Vlaanderen beslist om 60 tot 120 tijdelijke vaccinatiecentra op te richten. Minimum één per eerstelijnszone. Enerzijds wil men de logistiek tussen de ziekenhuizen en de vaccinatiecentra zo beperkt mogelijk houden, anderzijds wil men dat inwoners het centrum vlot kunnen bereiken.

Tegen vrijdag 15 januari moeten de gemeenten in alle eerstelijnszones afgesproken hebben waar die centra zullen komen. Elke eerstelijnszone krijgt reeds een voorlopig budget van € 250.000 om haar centrum of centra uit te bouwen.

Eerstelijnszone regio Kortrijk

Stad Kortrijk, stad Harelbeke en gemeente Kuurne vormen samen één eerstelijnszone en waren daarom reeds enige tijd in overleg met elkaar. Gisteren beslisten de burgemeesters om samen te werken aan één, kwalitatief vaccinatiecentrum om de volgende redenen:

  • Kortrijk Xpo is centraal gelegen en goed bereikbaar met de auto, met het openbaar vervoer en zelfs met de fiets. Bijna iedereen die woont in de regio bracht ooit wel eens een bezoek aan een beurs of evenement in Kortrijk Xpo of ging langs in het AZ Groeninge.
  • Door de samenwerking kan het beschikbare budget in zijn geheel gebruikt worden om het vaccinatiecentrum in Kortrijk Xpo zo professioneel en veilig mogelijk uit te bouwen, zonder dat dit moet verdeeld worden over twee verschillende centra
  • Voor de opbouw en uitbating van het centrum kan beroep worden gedaan op de expertise en het personeel van 3 gemeenten.
  • Het maakt de aanvoerlijnen vanuit het AZ Groeninge eenvoudiger en veiliger en zorgt ook voor een snellere beschikbaarheid en wisselwerking tussen het centrum, hun artsen en hun medisch materieel.
  • Het maakt de samenwerking met de zorgberoepen in onze eerstelijnszone eenvoudiger, aangezien zij zich niet moeten opsplitsen over twee verschillende vaccinatiecentra.
  • Het maakt dat de huisartsenkring minder artsen ter beschikking moet stellen van het vaccinatiecentrum, waardoor zij met de andere artsen meer kunnen inzetten op thuisvaccinatie.
  • Het maakt de personeelsoefening eenvoudiger en zorgt ervoor dat er kan gewerkt worden met minder zware shifts, meer afwisseling en eventueel zelfs uitgebreidere openingsuren.
  • Het zorgt voor kostenefficiëntie op vlak van de uitbouw van een IT-systeem, de schoonmaakploegen, bewaking, de zaalopbouw en opdeling, de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, handgel, ontmettingsmiddelen,…

De burgemeesters en de eerstelijnszone zijn ervan overtuigd dat die samenwerking over gemeentegrenzen heen uiteindelijk de beste waarborg is om een kwalitatief en professioneel centrum uit te bouwen.

Volgende stap?

Tegen vrijdag moeten alle eerstelijnszones doorgeven aan Vlaanderen waar de vaccinatiecentra zullen komen. Daarna wordt een projectmanager aangesteld voor het logistieke luik, een HR-manager voor het personeel en een programmamanager vanuit de eerstelijnszone.

Vrijwilligers of bedrijven die willen helpen bij de opbouw en de uitwerking van het vaccinatiecentrum, mogen mailen naar info@elzregiokortrijk.be. Ook gepensioneerde vrijwilligers met een medische achtergrond zijn zeker welkom.

Wanneer kan ik mij laten vaccineren?

Het vaccinatiecentrum zal pas opengaan eind februari, begin maart. Over hoe het vaccinatiecentrum precies zal werken en hoe de inwoners zich zullen kunnen inschrijven en registreren, zal in de komende weken nog uitgebreid gecommuniceerd worden.

In eerste instantie zullen alle 65-plussers een uitnodiging ontvangen. Dat zijn er reeds 16.634 in Kortrijk, 5970 in Harelbeke en 2987 in Kuurne. In totaal zijn dat 25.591 inwoners, waarvan een deel reeds gevaccineerd werd via de woonzorgcentra. Zij zullen via de Vlaamse overheid en via hun lokaal bestuur alle informatie ontvangen.

Inwoners die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen, zullen beroep kunnen doen op vaccinatie in de vertrouwde thuisomgeving, gecoördineerd door het vaccinatiecentrum. Informatie hierover volgt later.

Inwoners die minder mobiel zijn, zullen beroep kunnen doen op vrijwilligers, taxidiensten en de transportmogelijkheden van de Minder Mobielen Centrale.

De Vlaamse overheid en de lokale besturen werken zullen daar in de komende weken verdere afspraken rond maken.