E-learning suïcidepreventie voor apothekers en FTA

Apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten (FTA) zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor veel mensen en kunnen zo signalen opmerken dat het niet goed gaat met iemand.

Daarom hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) samen een e-learning ontwikkeld.

In deze e-learning leren apothekers/FTA onder andere signalen van suïcidaliteit te herkennen, het gesprek aan te gaan met suïcidale personen en door te verwijzen naar andere hulpverleners.

Omdat de e-learning nog kadert binnen een onderzoek dienen de deelnemers drie keer een korte bevraging in te vullen: voor en 2 keer na het doornemen van de e-learning.

Belangrijk: het invullen van de nameting na het doornemen van de e-learning is noodzakelijk om de e-learning te kunnen evalueren.

Ben jij een apotheker of FTA met interesse om onze uitgewerkte vorming te testen?

Om deel te nemen, kan je rechtstreeks terecht op: https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_djaCfAZVHscYNZc.

Meer informatie over het onderzoek en de e-learning is te vinden op www.zelfmoord1813.be/onderzoek.

Elien Cornelis

Wetenschappelijk medewerker

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

Vakgroep Hoofd en Huid, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - Universiteit Gent

www.vlesp.be

info@vlesp.be

www.zelfmoord1813.be