Een motiverend gesprek over vaccinatie: Communicatietips en gespreksleidraad voor zorgverleners

  • 18 mei 2021

Een groot deel van de bevolking laat zich vrijwillig vaccineren. Een ander deel twijfelt. We hebben de hulp van alle zorg- en welzijnsprofessionals nodig om mensen te sensibiliseren en hen de juiste informatie te bezorgen, zodat ook zij gemotiveerd zijn om zich te laten vaccineren.

Door hun expertise en vertrouwensrelatie met hun patiënten/cliënten, zijn zorgverleners goed geplaatst om deze mensen te informeren.

In onderstaande nota geven wij, samen met Logo Dender, enkele tips hoe men op een motiverende, niet-dwingende wijze kan communiceren over COVID-19 vaccinatie. We voegden ook een heel concrete leidraad toe voor zo’n motivatiegesprek. 

pdf bestandEen motiverend gesprek over vaccinatie.pdf (843 kB)