PZON event


Op dinsdag 29 november organiseerden de eerstelijnszones West-Limburg en MidWestLim een gezamenlijk netwerkevent over mantelzorg. De genodigden voor deze avond maken deel uit van de cluster ‘personen met een zorg- of ondersteuningsnood’ of engageren zich vanuit hun breder werkveld voor deze groep. Zoals steeds laten wij, als eerstelijnszones, ons leiden door thema’s en problematieken die ons worden aangereikt vanuit de verschillende partners waarmee we samenwerken. Via verschillende kanalen kregen we de vraag om aan de slag te gaan rond ‘Mantelzorg’. Een thema dat duidelijk leeft en waarmee velen bekend zijn. En toch, is er ook nog veel onduidelijkheid, administratieve beslommeringen en zorgen voor de perso(o)n(en) waarvoor men zorgt.

Als eerste werd de werking van de eerstelijnszones voorgesteld; wie zijn we? Wat doen we? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Vervolgens kwamen onze drie vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen aan het woord: Nicole Kenners sprak over mantelzorg in woonzorgcentra (vanuit haar link met OKRA), Jan Vanheukelom vertelde over zijn engagement bij de Alzheimer Liga en Ine Poelmans lichtte de werking van het ZOPP toe. Ook onze Zuiderburen uit de eerstelijnszone Zuid-Limburg kwamen hun actie toelichten. Zij brengen in 2023 een mantelzorgbrochure uit en lieten ons deze in primeur zien. Iets om naar uit te kijken!

Na deze boeiende uiteenzettingen werd de groep ingedeeld in vier gesprekstafels die alle vier moesten brainstormen rond twee vragen: welke noden bestaan er nog voor de mantelzorger en wat als tijd, geld en middelen geen probleem zijn, hoe zou het ideale mantelzorgbeleid eruitzien?
De avond eindigde met een mooie lijst aan to do’s voor onze zones, waarmee we binnenkort aan de slag gaan. Bedankt aan alle deelnemers! #Staytuned!