Eerstelijns psychologische hulp

eerstelijnspsycholoog Oostende

Ouderen uit Oostende die 65 jaar of ouder zijn met milde tot matige psychische klachten kunnen terecht bij de eerstelijnspsycholoog. Mogelijke thema’s kunnen zijn: stress, aanpassingsproblemen, rouw, sombere of depressieve gevoelens, piekeren, vereenzaming…

  • Kortdurend, gemiddeld 5 sessies
  • Tarief is 4 of 11 euro
  • Locatie kan samen afgesproken worden

Contact: cliënt kan rechtstreeks contact opnemen of kan aangemeld worden

 

Psychologische Zorg in de Eerste Lijn

Als kind, jongere, volwassene of oudere kan u met psychische problemen terecht bij een geconventioneerd klinisch psycholoog/orthopedagoog. Tijdens een eerste gesprek zullen zij samen met u kijken wat voor u de meest geschikte hulpverlening is. Dit kan eerstelijns psychologische en/of gespecialiseerde psychologische zorg zijn en dit zowel individueel als in groep. Eventueel zullen zij u doorverwijzen.

1

Riziv Conventie Psychologische zorg in de Eerste Lijn

Om de missie, visie en doelstellingen van de conventie duidelijk te maken werd een herwerkt communicatiepakket gemaakt voor de verwijzers in het kader van de RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerstelijn

Deze handige Q&A schetst de context en legt de inhoud van de huidige conventie psychologische zorg uit voor professionals die in aanraking komen met mensen met een hoge “precariteit”.