Het afgelopen jaar is het leven een pak duurder geworden: boodschappen, elektriciteit, gas, verwarming…. Dit maakt het niet voor iedereen evident om alle uitgaven nog te betalen.

We durven het soms niet denken, maar voor sommigen is zorg uitstellen een noodzaak geworden. Dit heeft niet enkel invloed op iemands fysieke gezondheid, maar ook zijn/haar mentale gezondheid, zijn/haar veerkracht en zijn/haar directe omgeving. Kleine veranderingen kunnen grote effecten hebben. Als zorg- en welzijnsverstrekker vang je hieromtrent wellicht signalen op. Goede doorverwijzing en goede begeleiding is in dit geval noodzakelijk.

Eerstelijnszone regio Waregem nodigt je daarom graag uit voor het eerstelijnsforum op 9 februari. Onthaal met broodjes start om 12 uur en het evenement eindigt om 14u30.

Tijdens dit forum gaan we aan de hand van een herkenbare casus aan de slag in tafelgesprekken met enkele partners van ons zorg- en welzijnslandschap.

De OCMW’s, het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen gaan met je in dialoog om realistische verwachtingen te scheppen over wat zij in deze concrete casus kunnen betekenen. Er wordt ook tijd voorzien om vragen te stellen aan deze partners rond dit thema.

In de uitnodiging kan je meer praktische info vinden en je inschrijven. Graag tot dan!

Schrijf je in voor ons forum

donderdag 9 februari 2023, 12:30 - 14:30
OC De Coorenaar Georges Coornaertdreef 7, 8792 Waregem
gratis