Eerstelijnsplatform WE40: 'Wie staat er aan het roer?'

 • 21 december 2021

Op 26 april 2022 om 19u gaat er een nieuw eerstelijnsplatform door. We komen samen in De Braambeier in Zedelgem. 

 • We starten met een plenaire voordracht door Lotte Vanneste en Reini Haverals van de Onderzoeksgroep Doelgerichte Zorg aan Universiteit Gent: 'Persoonlijke doelen als kompas voor patiënt, zorgaanbieder en mantelzorger'
  Ook al streven we naar het bieden van passende zorg, bereiken we dit niet altijd of blijf je als zorgaanbieder, patiënt of mantelzorger ontevreden achter. Samen met jullie bespreken we enkele handvaten om de persoon met een zorgvraag en zijn omgeving centraal te stellen in het zorgproces. Hoe kan je samen persoonlijke doelen stellen en de zorg en ondersteuning hierop afstemmen. Praktische tips en drempels in doelgerichte zorg komen aan bod.
   
 • Vervolgens gaan we aan de slag met 5 intervisietafels:
 1. 'Zorg-Esperanto' door Bart Deltour (Familiezorg West-Vlaanderen vzw):
  Zorg-Esperanto omvat een gemeenschappelijke stafkaart en zeven sleutels. Deze methodiek is bijzonder geschikt om aan te sluiten bij de behoeften, wensen en verlangens van de zorgvrager en zijn omgeving. De methodiek reikt een verbindend referentiekader aan waarbinnen de taal van iedere beroepsgroep of specifieke doelgroep sector zijn plek vindt en behouden wordt. Dit faciliteert multidisciplinair overleg en samenwerking en een zorg die vertrekt vanuit de persoonlijke zorgdoelen van de zorgvrager en zijn mantelzorger(s).
   
 2. 'Dienst Ondersteuningsplan' door Sofie De Ruyter en Veerle Vandermeersch (DOP West-Vlaanderen vzw)
  Over de kracht en het effect om betrokken te worden in het leven van de cliënt en zijn netwerk. Hoe elke medewerker bij Dienst Ondersteuningsplan doordrongen is van regie over eigen zorg.
   
 3. 'Keuze"vrijheid" in zwangerschap, bevalling en kraamperiode' door Mireille Picard (Perinataal expertisecentrum De Wieg)
  Hoe kunnen we als zorgverlener het gezin vertrouwen geven en het gevoel dat ze hun bevalling en kraamperiode in eigen handen hebben, ook als het anders verloopt dan verwacht?
   
 4. 'Het Tubbe-Traject' door Anja Mylle en Christel Van Tieghem (WZN Spirit)
  Tubbe is van oorsprong een Scandinavisch model dat er zich op richt om van het woonzorgcentrum een aantrekkelijke plaats te maken. Een plaats waar het goed is om te wonen, leven en werken. Het is gericht op het leven van alle dag. De missie van Spirit is: Samen schrijven we verder aan ons levensverhaal. Onze ambitie daarbij is om maximaal de regie over het eigen leven te waarborgen.
   
 5. 'Regie over eigen zorgtraject bij jongvolwassenen' door Filip Van Becelaere (CAW NW Vlaanderen - jongeren en IROJ-voorzitter werkgroep jongvolwassenen)
  Filip overloopt een aantal methodieken en good-pracitices die nu in de hulpverlening aan jongeren ingezet worden om jongvolwassenen maximaal in staat te stellen de regie over hun zorgtraject op te nemen.
   

Het eerstelijnsplatform wordt gratis aangeboden aan iedereen die actief is in Beernem, Oostkamp, Jabbeke en Zedelgem. Inschrijven kan tot en met 15 april 2022 via deze link.

 

eerstelijnsplatform we40