Vanuit de gedachte om de goede praktijken uit de Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en de Lokale Multidisciplinaire Overleggen (LMN) verder te zetten, besliste de Eerstelijnszone regio Menen om op regelmatige basis Eerstelijnsplatformen binnen de regio te organiseren. Deze zijn vergelijkbaar met de vroegere Lokale Steunpunten Thuiszorg (LST), maar zijn breder toegankelijk voor de eerste lijn.

Binnen de Eerstelijnsplatformen wordt een overlegmoment gecreƫerd en is het de bedoeling dat de verschillende diensten en zorgverleners elkaar beter leren kennen. De Eerstelijnszone voorziet interessante topics en zorgt zo voor een bredere informatiedoorstroming naar het werkveld. Daarnaast kunnen de aanwezigen ook eventuele knelpunten, problemen.... signaleren.

  • Er gaat tweemaal per jaar een Eerstelijnsplatform door op ELZ-niveau.
  • Er gaan tweemaal per jaar aparte Eerstelijnsplatformen door op lokaal niveau: in Menen, Wervik en Wevelgem.

Zo kan er zowel op gemeentelijk als ELZ-niveau info worden uitgewisseld en kunnen contacten worden gelegd over de gemeentegrenzen heen.

Trekkers