Eerstelijnspsychologen overal in België beschikbaar

  • 2 april 2020

Coronavirus, opsluiting, besmetting, … Deze toestand kan, bij vele mensen, hun angst of hun depressieve stemming verhogen. Help henom iemand te vinden met wie zij kunnen praten en niet in paniek te raken!

 WAT?
Mogelijkheid tot terugbetaling van de (video)-consultaties door klinische eerstelijnspsychologen of orthopedagogen.

✅ WAARVOOR?
In geval van angst – depressie - en /of alcoholische klachten, onder andere, gerelateerd aan het coronavirus (maar niet uitsluitend) voor mensen tussen 18 en 64 jaar.

✅ HOE?
Met voorschrift door de huisarts, de psychiater of een arbeidsarts (voor maximum 4 sessies, eenmalig vernieuwbaar)

✅ HOEVEEL?
Ten kosten van de patiënt : 11,20 euro of 4 euro (indien RVT)

✅ MEERWAARDE?
Snelle opstartpreventie en samenwerking met de huisarts

Een initiatief van FOD Volksgezondheid en het RIZIV (sinds april 2019).

Om een eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog te vinden:
http://bit.ly/eenelpzoeken

Meer info:
http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg

Download hier een affiche.