Eerstelijnspsychologische functie ouderen Leuven

logo ELP ouderen Leuven

Voorstelling project

Het project eerstelijnspsychologische functie voor ouderen is een nieuw aanbod vanuit de eerstelijnszone Leuven en loopt van april 2019 tot eind februari 2022. Met Vlaamse middelen wil de eerstelijnszone zich inzetten voor de vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen bij ouderen.
 

Doelstellingen van het project

 • De drempel naar psychische hulp voor ouderen verlagen.
 • Bestaande expertise van hulpverleners op de eerste lijn versterken.
 • Preventief optreden door psychische moeilijkheden op tijd op te sporen en hier vroegtijdig op in te spelen.
 • Crisismomenten bij ouderen onderkennen en ouderen snel toeleiden naar de gepaste hulp.
   

Doelgroep

 • 65-plussers en hun mantelzorger
 • hulpverleners op de eerste lijn (huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen ...)
 • personen met ouderdomsgerelateerde problematieken en hun mantelzorger (bv. personen met jongdementie)
   

Aanbod

 • individuele, kortdurende gesprekken (4 à 8 sessies) voor ouderen en/of mantelzorger;
 • groepsessies voor ouderen of mantelzorgers, bv. rond piekeren, ondersteunende groepstherapie;
 • vormingen voor medewerkers op de eerste lijn;
 • infosessies ter preventie van het geestelijk welbevinden.
   

Waar kan je ons vinden?

Als eerstelijnspsychologen willen we zichtbaar en bereikbaar zijn binnen de eerstelijnszone Leuven. Daarom zijn we vanaf november op vaste momenten terug te vinden in de LDC. Hier even een overzicht.

Katrien is terug te vinden in:

 • Edouard Remy: elke 1e en 3e woensdag van de maand van 9u tot 12u
 • Ruelenspark: elke 1e en 3e woensdag van de maand van 14u tot 17u
 • Wijnveld: elke 1e en 3e maandag van de maand van 14u tot 17u

Veerle is terug te vinden in:

 • Seniorama: elke 1e en 3e donderdag van de maand van 9u tot 12u
 • Ter Putkapelle: elke 1e en 3e woensdag van de maand van 14u tot 17u
 • Ter Vlierbeke: elke 1e en 3e donderdag van de maand van 14u tot 17u

Wil je zeker zijn dat we tijd hebben voor jou? Bel (016 35 27 56) of mail dan even op voorhand. Graag tot binnenkort!

 

Tarieven

Er wordt een tarief aangerekend van 4 of 11 euro, naargelang het inkomen. Indien cliënten zich in een behartenswaardige situatie bevinden, wordt er een uitzondering gemaakt.
 

Aanmelden
Via deze link kom je terecht bij het online aanmeldingsformulier van ELP functie ouderen Leuven. 


>> Voor meer informatie over het aanbod voor hulpverleners kan u steeds contact opnemen.
 

Dit project is tot stand gekomen dankzij steun van de Vlaamse Overheid.
 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte blijven van ons project?
Scrhijf je dan in voor onze nieuwsbrief door hier te klikken en vervolgens je gegevens in te vullen.

Mee met onze tijd

Het project heeft sinds kort een eigen Facebook-pagina: Geestig gezonde ouderen Leuven. Doel is om zowel ouderen als hulpverleners op de hoogte te houden van onze activiteiten en informatie rond vormingen, initiatieven voor ouderen en GGZ te delen. Wil je mee op de hoogte blijven? Geef ons dan een duimpje!

Contactgegevens

Veerle Van Vlierberghe en Katrien Vanderbist

016 35 27 56

elpouderen@cm.be

Online aanmelding ELP functie ouderen Leuven

Via onderstaande link kom je terecht bij het online aanmeldingsformulier van ELP functie ouderen Leuven.

Kalender ELP ouderen Leuven

Geen kalenderitems deze maand.