Deze inhoud is van toepassing op de zones Westhoek en RITS (Regio Izegem Tielt Samen)

Het project Eerstelijnspsychologische zorg

Het project EersteLijnsPsychologische Zorg Kwadraat (ELP) is een federaal project aangestuurd door de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Met dit project wordt een nieuw aanbod inzake laagdrempelige, outreachende en toegankelijke psychologische zorg uitgebouwd. Deze zorg wordt lokaal georganiseerd op niveau van de eerstelijnszone via lokale vindplaatsen. Dit gebeurt in samenwerking met zorgverleners uit de eerste lijn en partners uit de geestelijke gezondheidszorg.

Het project ELP heeft onderstaand bekendmakingsfilmpje gemaakt om het huidige aanbod (gesprekken bij een eerstelijnspsycholoog aan verlaagd tarief) onder de aandacht te brengen voor doelgroep: kinderen en jongeren - volwassenen - ouderen.

Video's

Wie komt in aanmerking?

Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid of problemen op het vlak van psychisch welbevinden. Het kan ook gaan om ernstigere psychische problemen.

Kwadraat organiseert eerstelijnspsychologische zorg voor de doelgroepen (jong)volwassenen en ouderen.
Voor de doelgroep kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen (t.e.m. 23 jaar) verwijzen we naar www.wingg.be.

Binnen Kwadraat zijn volgende “kwetsbare doelgroepen” benoemd, waarmee wordt rekening gehouden bij de uitwerking van het aanbod:

 • mensen met een chronische-somatische problematiek (zogenaamde comorbiditeit)
 • jongvolwassenen, waarbij bepaalde problemen op jonge leeftijd kunnen ontstaan: depressie; angststoornissen; eetstoornissen en middelenmisbruik
 • ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen
 • mensen met verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen (zogenaamde dubbel diagnose)
 • zwangere vrouwen, met een hogere kans op het ontwikkelen van depressieve klachten en angststoornissen
 • mantelzorgers
 • mensen in armoede
 • zorgverleners wiens draagkracht als gevolg van de Covid-19 pandemie onder grote druk kwam te staan
 • zelfstandigen, met in het bijzonder land- en tuinbouwers

Terugbetaling psychologische zorg

Meer informatie omtrent de wijze van vergoeding, vind je op de website RIZIV:
Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg - RIZIV (fgov.be).

Actuele aanbod eerstelijnspsychologen

Voor het actuele overzicht van eerstelijnspsychologen kan je terecht op

www.elpen.be

Project Welzijnbruggetjes

Dit is een co-creatietraject van Netwerk Kwadraat, mensenmaat Howest, Innowiz en een enthousiaste delegatie

Welzijnsbruggetjes

zorgprofessionals binnen eerstelijnszones Westhoek, Midden WVL en RITS. Het project wil geestelijke gezondheid voor iedereen altijd en overal toegankelijk maken: de psycholoog begeeft zich daar waar mensen al samenkomen om ook moeilijker te bereiken mensen te betrekken.

Zorgprofessionals kregen in enkele sessies tools en handvaten om het project concreet uit te rollen en gaan nu zelf aan de slag in het werkveld om de geestelijke gezondheidszorg voor iedere burger toegankelijk(er) te maken.

Begin 2025 wordt tijdens een netwerkevent van Netwerk Kwadraat op een leuke manier stilgestaan bij de verschillende projecten. Bekijk hier al de sneak preview-video.

Er werden drie projecten geselecteerd, één per eerstelijnszone (RITS, Westhoek, Midden WVL)

 • Project 1/ Izegem: inzet op mentaal welzijn 55+'er

Wat? Brugfiguur (met 2/3de lijns expertise) zet in op aanwezigheid / nabijheid / activiteiten in Dienstencentrum De Leest.

Wie? Marijke De Waegeneer ism met Annelies Demey centrumleider De Leest

 • Project 2/ Ieper: inzet op (kwetsbare) bezoekers De Wissel

Wat? Klinisch orthopedagoog en klinisch psycholoog zetten in op aanwezigheid en activiteiten in De Wissel.

Wie? Hilde Deroo- Ilse Hostyn (geconventioneerde collega's) ism Joke Vanstechelman sociaal werker De Wissel

 • Project 3/ Roeselare: inzet op ouderen (ouder worden een job apart)

Wat? Klinisch orthopedagoog en klinisch psycholoog zetten in op laagdrempelig groepsaanbod voor ouderen in Jeun

Wie? Lieslot Cool- Jore Wesenbeeck (geconventioneerde collega's) ism Nathalie Fieuw centrumleider ‘Jeun’ Schiervelde

Deelnemende partners aan dit project:

Deelnemende partners Welzijnsbruggetjes