Om geestelijke gezondheidszorg laagdrempeliger en toegankelijker te maken, besloot de overheid psychologen in te schakelen om kortdurende hulp te bieden. Het voornaamste doel hiervan is om het psychisch welzijn van de burger te verhogen en sneller zwaardere problematiek te signaleren en voorkomen. Deze gezondheidszorg is voor burgers toegankelijk aan een lager tarief.

Wat is een eerstelijnspsycholoog?

Een eerstelijnspsycholoog of -orthopedagoog is een erkend zorgverlener die op korte termijn psychologische hulp kan bieden. Bij de psycholoog of orthopedagoog kan je terecht met 'milde' psychologische klachten, en kan je in vertrouwen en open praten over wat je dwarszit.

In maximum 8 sessies zal je samen met de psycholoog tot een oplossing proberen komen, waardoor jij je weer beter voelt. Als dit niet lukt op die korte tijd, en er verdere opvolging nodig is, zal de psycholoog of orthopedagoog je doorverwijzen naar de juiste plek of kan je maximum twintig sessies aan een verlaagd tarief krijgen.

Praktisch

Als je ouder bent dan 15 jaar, psychische klachten hebt en aangesloten bent bij een ziekenfonds, heb je recht op een terugbetaling. Een sessie bij een eerstelijnspsycholoog kost €11. Heb je recht op een hogere tegemoetkoming, dan kost het nog €4.

De volledige lijst met eerstelijnspsychologen en -orthopedagogen vind je hier.

Voor minderjarigen gebruik je best deze lijst.