De netwerken geestelijke gezondheid creëren samen met de eerstelijnszones een vlot toegankelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen met milde tot matig ernstige psychische problemen. Deze psychologische hulpverlening richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen eerstelijnszorg krijgen voor hun algemeen psychisch welbevinden of meer gespecialiseerde zorg bij matig ernstige psychische problemen. Binnen de conventie betaal je voor een consultatie bij een geconventioneerde psycholoog 11 euro per sessie (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro voor een groepssessie.

Bij ernstige psychische problemen kan je beroep doen op zelfstandig gevestigde psychologen of orthopedagogen, centra geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis of het psychiatrisch ziekenhuis.

Bekijk zeker de flyer voor meer informatie!

Het aanbod binnen de Eerstelijnszone regio Waregem

Groepsaanbod


Binnen de conventie is het mogelijk om deel te nemen aan het groepsaanbod.

Klik hier om het volledige aanbod te ontdekken


Meldpunt mentaal welzijn

Vanuit het CAW, de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen, het netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen en de Westvlaamse Apothekersvereniging is het meldpunt Mentaal Welzijn opgestart. Hier kunnen zorg- en welzijnsprofessionals terecht met al hun vragen rond mentaal welzijn zodat ze niet zelf door het kluwen van het complexe zorgverleningslandschap moeten zoeken. Meer informatie en contactgegevens van het meldpunt kan je vinden via onderstaande knop:

Meldpunt mentaal welzijn

Volledig aanbod West-Vlaanderen bekijken?

Elpen

Meer informatie?

Via onderstaande linken kan je meer informatie vinden over:

Eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen

Contactgegevens lokale coördinator Ann Dewulf:
Ann.Dewulf@psy107zwvl.be

Eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren

Contactgegevens lokale coördinator Timen Devolder:
timen.devolder@wingg.be of 0486/12.11.14

Handleiding Suïcidepreventie

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Zuid-West-Vlaanderen stelt met trots de handleiding suïcidepreventie voor. Via onderstaande link kan je meer informatie vinden, of download de handleiding via onderstaande knop.

Meer informatie