Eerstelijnspsychologische zorg

  • 28 juni 2022

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling van kracht voor de terugbetaling van geconventioneerde psychologen. Indien je terugbetaling wenst kun je enkel terecht bij psychologen en orthopedagogen die “geconventioneerd” zijn. Dit wil zeggen dat de psycholoog of orthopedagoog verbonden is aan het Netwerk  Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen (voor volwassenen) en het netwerk WINGG (voor kinderen), deze netwerken sloten een overeenkomst met het RIZIV.

De lijst met de psychologen en orthopedagogen die deelnemen in onze regio, vind je terug op volgende websites:

  • Netwerk volwassenen (vanaf 15 jaar):

https://www.psyzuid.be/nl/aanbod/terugbetaling-psychologische-zorg/lijst-psychologen-pedagogen-

  • Netwerken "kinderen en adolescenten" (t.e.m. 23 jaar)

https://wingg.be/aanbod/eerstelijnspsycholoog/

Hier vind je meer info terug over de prijs.