De netwerken geestelijke gezondheid (GGZ) creëren samen met de Eerstelijnszones een vlot toegankelijke zorg voor kwetsbare doelgroepen met milde tot matig ernstige psychische problemen. Deze psychologische hulpverlening richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen eerstelijnszorg krijgen voor hun algemeen psychisch welbevinden of meer gespecialiseerde zorg bij matig ernstige psychische problemen.

Bij ernstige psychische problemen kan je beroep doen op zelfstandig gevestigde psychologen of orthopedagogen, centra geestelijke gezondheidszorg, mobiele teams, psychiatrische afdelingen in een algemeen ziekenhuis of het psychiatrisch ziekenhuis.

=> Op de website van ELPEN kan je een overzicht vinden van de eerstelijnspsychologen in West-Vlaanderen.

Het aanbod binnen de Eerstelijnszone regio Menen

Kinderen

Gespecialiseerd aanbod

ELP voor kinderen en jongeren


Netwerk GGZ kinderen en jongeren

Contact lokale coördinator (ELP)

ELP voor volwassenenNetwerk GGZ volwassenen

  • Netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen

Contact lokale coördinator (ELP)

WINGG
Psyzuid