Eerstelijnspsycholoog voor ouderen (65+)

Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies. Het verlies van een partner, maar ook ziekte, een ongeval, wegvallen van mogelijkheden, … zijn levensgebeurtenissen met een grote impact. Wie het moeilijk heeft, beschikt niet altijd over een sterk vangnet. Om de stap naar hulp te verkleinen, kunnen 65-plussers uit Oostende en Bredene sinds oktober 2019 aankloppen bij een eerstelijnspsycholoog.

https://www.focus-wtv.be/nieuws/vaker-psychologische-klachten-bij-senioren

Contacteer

Voor wie?

65-plussers uit Oostende en Bredene met milde of matige psychische klachten. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn stress, sombere of depressieve gevoelens, angst, piekeren, rouw, aanpassingsproblemen, eenzaamheid…

 

Een sessie kost 11€ of 4€, afhankelijk van je verzekerbaarheid bij de mutualiteit.

Consultatie

Locatie: na aanmelding wordt gekeken waar de consultatie kan plaatsvinden in Oostende of Bredene.

Gesprek: tijdens het eerste gesprek worden de problematiek en de klachten in kaart gebracht. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een passende behandeling gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie. Tips en advies, gebaseerd op wetenschappelijke methodes staan centraal.

Duur: Een gesprek duurt 50 minuten. Gemiddeld zijn een 5-tal sessies voldoende om terug een evenwicht te vinden. Doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp is mogelijk.

Psycho-educatieve groepssessies

Om nog meer drempelverlagend te werken worden psycho-educatieve groepssessies georganiseerd. Tijdens de groepssessie worden bruikbare tips en advies, gebaseerd op wetenschappelijk methoden, aangereikt door Danielle Vanoutrive, eerstelijnspsycholoog ouderen.

Thema's

  • Anders leren denken
  • Anders leren doen
  • Anders omgaan met piekeren
  • Omgaan met verlies. Rouwmythes ontsluierd
  • Corona, meer dan een virus

Meer info en mogelijkheid tot gratis inschrijven

Oostende

Via de ontmoetingscentra (ontmoeten@oostende.be

 

Bredene

Via de gemeentelijke sociale dienst 059/33.97.70 of socdienst@bredene.be

Interessante webinars gegeven door Eerstelijnspsychologe Danielle Vanoutrive

2020 is het jaar dat corona de wereld in haar grip nam. Niet enkel kwetsbare doelgroepen, maar de ganse samenleving werd getroffen en kreeg te maken met onzekerheid, angst en verlies. 

Eerstelijnszone Oostende-Bredene en eerstelijnspsychologe Danielle Vanoutrive organiseerden op 16 november (12:15-13:00) een gratis webinar over de psychische gevolgen van corona bij 65+'ers.

Bekijk de opname hier

Psychische problemen bij ouderen komen erg vaak voor, 12% van de personen ouder dan 65 jaar lijdt aan een depressie. Hiervan spreekt 60% niet over zijn/haar gevoelens.

Om de hulpverleners te helpen bij het (h)erkennen van deze problemen organiseerde de eerstelijnszone Oostende-Bredene in samenwerking met Eerstelijnspsychologe Danielle Vanoutrive op 22 september een gratis webinar. 

Bekijk deze hier opnieuw!