ELZ Kempenland

VERANDERFORUM

Wat is het Veranderforum?

U kan hier klikken voor meer informatie.

Hieronder kan u de informatie van de afgelopen samenkomsten nalezen:

  •  Veranderforum ELZ Kempenland 21 mei 2019

pdf bestandVeranderforum 21 mei 2019.pdf (1.64 MB)

  • Kick-Off 16 oktober 2018

pdf bestandKick off 16 oktober 2018.pdf (1.05 MB)

 

(voorlopige) Zorgraad

Het veranderteam en veranderforum zijn slechts tijdelijke structuren. Op termijn moet onze eerstelijnszone aangestuurd worden door een zorgraad waarin verschillende stakeholders zetelen. De Zorgraad is pluralistisch en divers samengesteld en bestaat uit zorgaanbieders van verschillende disciplines en uit vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, CAW, lokale besturen,…  

In functie van het opstellen van een erkenningsdossier tegen eind 2019, vraagt de overheid om alvast een voorlopige Zorgraad samen te stellen. Wanneer de Eerstelijnszones in 2020 effectief erkend zullen worden, zal een definitieve Zorgraad moeten samengesteld worden.

Zoek zorgverleners in jouw zone