Doelstelling en verloop

SMILE (Samenwerking Mondzorg In Leuven) is een project binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in Leuven, waaraan er sinds 2019 actief gewerkt wordt. De stad wil een brede preventieve en curatieve mondzorg realiseren die toegankelijk is voor iedereen.

Tussen januari 2020 en juli 2021 kreeg het project een intensieve boost met een projectsubsidie vanuit de Vlaamse overheid en het VVSG. Hiermee heeft de stad Leuven een deeltijdse projectmedewerker aangeworven en werd er ook een samenwerking opgezet met de drie Leuvense wijkgezondheidscentra.

Voor 2022-2023 wordt er beperkte ondersteuning geboden door Stad Leuven aan de wijkgezondheidscentra via een toelage voor de inzet van een mondhygiënist (13u). Daarnaast wordt er gekeken naar opties om de vergoeding van de mondhygiënist te linken aan de buurtteams van Zorgzaam Leuven. Tot slot zal er vanaf januari 2023 – hopelijk – een nomenclatuur beschikbaar zijn voor mondhygiënist.

Met het project ‘Start Smiling’ wil de stad, samen met de Leuvense wijkgezondheidscentra anderhalf jaar lang acties op touw zetten om het project mondzorg bespreekbaar te maken, om de zorgnoden in kaart te brengen en om mondzorg toegankelijker te maken voor kwetsbare inwoners. Bovendien streeft men naar een goede samenwerking met de Leuvense tandartsen en mondzorgcoaches. Met hun hulp kunnen de zorgnoden van de patiënten gekoppeld worden aan een jaarlijkse mondcontrole en preventie.

Wie wilt men bereiken?

Sommige mensen gaan nooit naar de tandarts en hebben daardoor een verwaarloosd gebit.

Samen met huisartsen, welzijnswerkers of andere relevante ankerpersonen wilt men ervoor zorgen dat deze mensen toch bij een tandarts geraken. Voor mensen die al jaren niet meer op controle zijn gegaan kan ondersteuning door een maatschappelijk werker of opgeleide vrijwillige coach nodig zijn.

Men streeft naar een duurzame en structurele verbinding met tandartsen in de regio. Met hun hulp kan men de zorgnoden van onze patiënten koppelen aan een jaarlijkse mondcontrole en preventie.

Acties vanuit de Leuvense wijkgezondheidscentra

  • Screening door een tandarts: met steun van het project ‘Ieders Mond gezond’ kunnen patiënten zich inschrijven voor een screening. Na het gratis onderzoek van het gebit krijgt een patiënt een verwijsbrief voor alle nodige tandzorgen. Ze ontvangen ook informatie over hun verzekerbaarheid en mogelijkheden tot preventie en behandeling.
  • Mondzorgcoaches begeleiden kwetsbare gezinnen bij het behandeltraject en gaan samen met de patiënten op zoek naar een vaste tandarts in de regio.
  • Men vergroot de toegankelijkheid tot een tandarts door een samenwerking met tandartsen in de regio en de start van een eigen praktijk binnen de wijkgezondheidscentra.
  • Infosessies over goede mondzorg voor alle inwoners van Leuven.