Laat je vaccineren

Ondertussen hebben de 7 gemeenten en de Eerstelijnszone Middenkempen samen een heel traject bewandeld ten behoeve van de realisatie van de vaccinatiestrategie.

We mogen zeer trots zijn op elkaar, de vaccinatiegraad is namelijk behoorlijk hoog in onze hele Eerstelijnszone! Via de vaccinatieteller kan u de meest actuele cijfers bekijken.

Ga naar Vlaamse vaccinatieteller >

Vaccinatiecentra

De vaccinatiecentra hebben een cruciale rol gespeeld in de realisatie van de vaccinatiecampagne. Met de hulp van héél veel helpers, zowel in de vaccinatiecentra als in het callcenter, hebben we dit samen kunnen verwezenlijken.

Ondertussen is bekend dat één van de vaccinatiecentra in onze zone, met name het vaccinatiecentrum van Kasterlee, de deuren zal sluiten op 9 september 2021.
Alle inwoners van Olen, Lille en Kasterlee hebben dan ruim de tijd gekregen om zich te laten vaccineren in het centrum. Hoog tijd dus dat de Sporthal terug een sporthal mag zijn en we de eventueel nog te plaatsen prikken zullen toedienen in het vaccinatiecentrum van Grobbendonk.

Meer over de vaccinatiecentra >

Einde in zicht?

Op dit moment zitten we dus in de staart van de vaccinatiecampagne, althans wat betreft de vaccinatiecentra.
Alle inwoners ouder dan 12 jaar hebben hun uitnodiging gekregen om zich te laten vaccineren.
Iedereen die zich nog wil laten vaccineren in één van de vaccinatiecentra kan nog een afspraak maken (ook mensen van wie de vaccinatiecode al verlopen was). Het is natuurlijk wel belangrijk om daarbij te beseffen dat de vaccinatiecentra uiterlijk op 15 oktober de laatste prikken zullen zetten.

Ondertussen werd bekend gemaakt dat bepaalde specifieke risicopatiënten de komende weken uitgenodigd zullen worden voor een derde prik in de vaccinatiecentra die nog open blijven. Voor onze regio is dat dus Grobbendonk.
Risicopatiënten die in aanmerking komen, hoeven niets te doen, de uitnodiging zal volgen via lijsten van de mutualiteiten en de behandelende arts.

Geregeld bereiken ons vragen rond het vervolg: wat als de vaccinatiecentra definitief de deuren sluiten?
Het antwoord op die vraag kunnen wij u voorlopig niet bezorgen. Het Agentschap Zorg & Gezondheid is volop bezig met het uitwerken van een plan om ervoor te zorgen dat de mogelijkheid om je te laten vaccineren er blijft. Daar volgt ongetwijfeld later meer over.

Vragen?

Indien u vragen hebt over de vaccinatiestrategie kan u terecht op het gratis nummer 1700.
Ook via de webpagina 'Laat je vaccineren' vind je alle informatie terug.
Het lokale callcenter dient enkel om mensen verder te helpen die hun afspraak wensen te verzetten en dit online niet kunnen of om mensen met mobiliteitsproblemen verder te helpen.

Contacteer Middenkempen

Eerstelijnszone Middenkempen VZW

Maatschappelijke zetel: Lierseweg 132A, 2200 Herentals

E info@elzmiddenkempen.be

Ondernemingsnummer 0745.376.110

RPR Antwerpen - afdeling Turnhout

 

Zoek zorgverleners in jouw zone

Zelfstandige zorgverstrekkers betrekken in zorgraden

In opdracht van Zorg en Gezondheid voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de opstart en werking van de (voorlopige) zorgraden. Het resultaat zijn inzichten, tips en adviezen voor eerstelijnszones om zelfstandige zorgverstrekkers beter te betrekken bij hun zorgraden. Een aantal drempels weerhoudt zelfstandige zorgverleners om meer deel te nemen aan de zorgraden. Nochtans betekent hun deelname een meerwaarde voor de zorgraad en voor de zorgverstrekkers zelf.

In een presentatie bundelen we de inzichten over die drempels en overlopen we de stappen om zorgverstrekkers te betrekken bij een zorgraad, van een analyse van hinderpalen en randvoorwaarden tot uitrollen van ideeën en evaluatie en bijsturing. Daarnaast zijn er ook aanbevelingen voor het aantrekken van zorgverleners, voorbeelden van communicatie en een contactenlijst van de beroepsverenigingen in Vlaanderen.