Dit artikel is van toepassing op de zones West-Meetjesland en Oost-Meetjesland

Op 27/10/22 vond ons eerste officiële forum sedert de oprichting van de eerstelijnszones plaats. Het werd een zeer boeiende dag!

Kon je niet aanwezig zijn of ben je benieuwd naar de inhoud van die dag? Hieronder vind je een samenvatting van de plenaire sessie en van heel wat workshops.

Powerpoints en opnames

1. Plenaire sessie

We maakten een samenvatting van de plenaire sessie.

  1. In deze presentatie van 5 minuten krijg je de meest gestelde vragen en antwoorden te horen.
  2. In deze powerpoint kom je te weten welke acties we in het Meetjesland (onder andere) uitrollen en waarom. Het is een mix van vragen (die je thuis ook zelf anoniem kunt beantwoorden) en korte filmpjes. (Lees/kijktijd ca. 10 minuten)

2. Bewegen op Verwijzing

Sedert 2021 trekt de zorgraad van West-Meetjesland het BOV-project. In dit atelier kwam je te weten wat dit project inhoudt, hoe dit in zijn werk gaat, wie personen kan doorverwijzen, hoe je mensen in beweging krijgt en houdt, ... We lieten een BOV-coach uit Eeklo, Hélène De Beurme, aan het woord. De powerpoint van haar atelier vindt u hier

3. Geïntegreerd Breed Onthaal

In het Meetjesland focust GBO zich in eerste instantie op éénoudergezinnen. Een sociaal werker van één van de kernpartners gaat naar de plaats van voorkeur van het gezin: thuis, op dienst of elders. In een aantal gesprekken overlopen ze alle levensdomeinen met als doel rechten te verkennen, te detecteren en toe te wijzen. Hoe loopt het traject totnogtoe? Alexander Desender lichtte dit toe in zijn atelier. Welke lessen werden reeds geleerd en kunnen gedeeld worden, welke uitdagingen zien we en hoe kunnen we hiermee omgaan? De powerpoint van zijn atelier vindt u hier

De digitale versie van het boekje 'rechtenverkenning GBO' vindt u hier. Aangepaste versies mogen steeds als good practice doorgestuurd worden naar Alexander Desender

4. De (vernieuwde) sociale kaart van Vlaanderen

De Sociale Kaart is vernieuwd! Op De Sociale Kaart vind je meer info over zorgaanbieders. Dit zijn zowel zorgvoorzieningen als gezondheidszorgverstrekkers. Je kan er de contactgegevens raadplegen of info over hun werking, doelgroep, openingsuren, erkenningen… opzoeken. Deze databank biedt info van zorgaanbieders voor professionelen en iedereen met een zorgvraag.

De website kreeg een volledig nieuwe look en feel. Daarnaast is er een verbeterde zoekmotor en geoptimaliseerde gegevensuitwisseling door de koppeling met authentieke overheidsbronnen. Ontdek er alles over op de website www.desocialekaart.be!

Christophe Pyra, die de sociale kaart voor regio Oost-Vlaanderen onder zijn vleugels neemt, legde in zijn atelier uit wat de (vernieuwde) sociale kaart is, hoe je die kunt gebruiken, hoe je je kunt registreren, ... De powerpoint vind je hier

5. Eerstelijnspsychologische zorg uitrollen in het Meetjesland

Hoe ver staan we rond eerstelijnspsychologen (ELP) in het Meetjesland? Welke patiënten/cliënten komen hiervoor in aanmerking? Naar wie kun je hen doorsturen? Hoe wordt er samengewerkt tussen zorg- en hulpverleners rond de cliënt, ... Rosa De Geest schetste de situatie in het Meetjesland als lokaal coördinator Meetjesland & Schelde en Leie. Haar powerpoint vind je hier

6. Werkbaar werk

Last van stress op het werk? Slaag je er niet in om digitaal te deconnecteren? Hoe doe je aan zelfzorg? Is mijn job zinvol genoeg? Vind jij feedback noodzakelijk om verder te kunnen? Is telewerk een blijver?
Het Betere Werk’ is een podcast van zes afleveringen waarin Lore Vermeulen en Pieter Blomme van de UGent op zoek gaan naar hoe we ons werk werkbaar kunnen houden. Aan de hand van persoonlijke verhalen van UGenters en gesprekken met experten krijgt hun zoektocht vorm. Aan bod komen o.a.: Petra de Sutter, Johan Braeckman, Els Clays, Lieven De Marez, Emelien Lauwerier en Eveline Schollaert. Je krijgt concrete tools aangereikt die ook jij misschien kan toepassen op het werk.

Pieter Detombe kwam deze podcast en meteen ook de nieuwe unpublished voorstellen. Alle afleveringen zijn gratis te beluisteren op je computer, spotify, apple of google.

7. Zorg- en hulpverlenen is topsport

Zorgen voor een ander, andere mensen helpen... het is voor velen een roeping, maar het is ook een topsport. Het vraagt veel van jezelf als zorg- en hulpverlener. Hoe zorg je ervoor dat je dit (lang) kunt volhouden? Tine Dhaese is stress- en burnoutcoach en gaf in dit atelier duiding en tips. De powerpointpresentatie vind je hier Binnenkort organiseert de Zorgraad deze workshop iets uitgebreider voor alle geïnteresseerde zorg- en hulpverleners. Houd je mailbox of nieuws dus zeker in de gaten!

Wat vind jij?

wat vind jij belangrijk, waar moeten we nog meer op inzetten?