In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en elke 17 minuten krijgt iemand de levenslange diagnose ‘diabetes’. Het aantal mensen met diabetes blijft onrustwekkend toenemen. Ook in eerstelijnszone Panacea zetten we in op preventie rond diabetes.

Hieronder zetten we even de belangrijkste informatiebronnen op een rijtje.

De Diabetes Liga informeert, connecteert en mobiliseert iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Samen met personen met diabetes, hun omgeving, de zorgverleners, onze leden, onze vrijwilligers … streven ze, als onafhankelijke organisatie, naar een kwaliteitsvol leven voor mensen met diabetes.

Multidisciplinair samenwerken rond diabetes type II

Eind november 2022 nodigden we de zorgprofessionals uit de regio uit voor een informatieve avond met als thema "multidisciplinair samenwerken rond diabetes type II". Tijdens deze avond gaven onze sprekers verduidelijking bij courante vragen en twijfels die er bestaan over het begeleiden van patiënten met diabetes type II. Wat is nu juist het voortraject en het zorgtraject? Waar heeft mijn patiënt recht op? Hoe kunnen we de multidisciplinaire zorgcontinuïteit bij onze patiënten bevorderen?