Eerstelijnszone Regio Aalst neemt deel aan pilootproject met Scirocco tool

  • 22 oktober 2021

Onze eerstelijnszone is één van de vier eerstelijnszones die deelnemen aan het pilootproject met Scirocco tool. Dit pilootproject wordt ondersteund door Vivel en UGent.

Waarom nemen we deel aan dit pilootproject?

We krijgen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht om eerstelijnszorgaanbieders te ondersteunen bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en ondersteuning van de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag. Onze eerstelijnszone ziet dit als één van onze prioritaire opdrachten om lokaal mee aan de slag te gaan. We vinden het hierbij belangrijk om ook te kijken hoever we zelf al staan in het omarmen en integreren van geïntegreerde zorg.

Het project zal ons een goed zicht geven op het traject dat we nog dienen te doorlopen om onze opdracht te bereiken. Het zal ons richting geven in de opmaak van onze actieplannen de komende jaren. Daarnaast zien we het ook als een opportuniteit voor de leden van onze zorgraad om elkaar beter te leren kennen en hun visie t.o.v. de eerstelijnszone vanuit hun achtergrond en vertegenwoordiging bespreekbaar te maken met elkaar.

Wat omvat het pilootproject?

De leden van de zorgraad engageren zich om aan de slag te gaan met de tool. Dit omvat een self-assessment waarbij een online vragenlijst rond 12 dimensies van geïntegreerde zorg wordt beantwoord. Daarna wordt een consensus workshop gehouden om zo een bilan van geïntegreerde zorg op te maken voor onze eerstelijnszone. Aansluitend wordt een zogenaamd “logic model” toegepast op de resultaten om tot beleidsdoelstellingen te komen. In dit model wordt een logica gevolgd waarbij eerst alle mogelijkheden worden bekeken om daarna de geïntegreerde zorg in de praktijk te brengen en in een later stadium de uitkomsten te bekijken. 

Wat is Scirocco?

Scirocco is een consortium van verschillende Europese partners die zich inzetten voor de implementatie en evaluatie van geïntegreerde zorg. De Scirocco tool biedt een internationaal ontwikkeld referentiekader voor discussie en reflectie over geïntegreerde zorg. Dit hulpinstrument meet aan de hand van twaalf dimensies de bereidheid en maturiteit tot geïntegreerde zorg binnen een regio of organisatie. Zo worden sterktes en verbeterpunten in kaart gebracht. De onderzoeksgroep doelgerichte zorg van UGent ontwikkelde een Nederlandstalige versie die aangepast is aan de Vlaamse Zorg- en welzijnscontext binnen de eerste lijn.

 

TERUG