Beschermingsmateriaal Menen

Vrijwilligers vaccinatiecentra gezocht

De Eerstelijnszone regio Menen doet een oproep om te helpen in één van onze vaccinatiecentra. Zie jij het zitten om als chauffeur, steward, HR medewerker, onthaalmedewerker, logistiek personeel (bv. schoonmaak) of medisch zorgverstrekker te helpen, dan kunt u zich alvast aanmelden via een webformulier op de website van de lokale besturen:

https://www.menen.be/vaccinatiecentrum   

(voor Menen kan u ook van 8-20u bellen naar 056 269 280)

https://www.wervik.be/vaccinatiecentrum

https://www.wevelgem.be/vaccinatiecentrum

Het vaccinatiecentrum in Wevelgem zal normaal gezien open zijn op maandag en dinsdag. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin kan er beslist worden om ook op zondag het vaccinatiecentrum te openen. De shifts zullen blokken van 4u zijn. Het vaccinatiecentrum in Menen zal open zijn op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

  • Vaccinatiecentrum Park Ter Walle, J. en M. Sabbestraat 163, 8930 Menen (voor inwoners van Menen en Wervik)
  • Vaccinatiecentrum Porseleinenhallen, Cultuurpad 1, 8560 Wevelgem (voor inwoners van Wevelgem)

Hier vindt u een kaart van Vlaanderen met alle vaccinatiecentra die zullen opgericht worden.

Interessante links

Vaccinatie: stand van zaken

Een nieuwe fase in de vaccinatiestrategie gaat van start met de opstart van de Vlaamse vaccinatiecentra. Wat betreft het vaccineren, komen na de woonzorgcentra het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerste lijn aan de beurt. Voor een laatste stand van zaken, kan je steeds terecht op Laatjevaccineren.be. Tip: ben je werkzaam als zorgprofessionals in de eerste lijn? Dan zal je persoonlijk uitgenodigd worden, zowel per brief als via je eBox. Heb je nog geen eBox? Activeren doe je hier. Meer informatie? Ga naar www.laatjevaccineren.be.

Sneltesten

De betrouwbaarheid van de sneltests is niet altijd duidelijk bewezen en gedocumenteerd. Het federale agentschap voor geneesmiddelen (FAGG) stelde een lijst op van tests die aan bepaalde minimumcriteria voldoen.

Vaccinatie COVID-19 voor professionals

Ben je als professional betrokken bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie? De officiële communicatie vind je op deze vaccinatiewebsite.

Campagne Hulplijnen januari 2021 

De Vlaamse overheid lanceert een grootschalige campagne, om te benadrukken dat er hulp klaar staat, voor wie hem nodig heeft. De hulplijnen in Vlaanderen trekken komende periode alle registers open, om mensen in de donkerste periode van het jaar een luisterend oor te bieden.  Blijf praten met mensen in je omgeving. Kan dat niet? Dan kan je altijd terecht bij de hulplijnen.

De hulplijnen, dat zijn Tele-Onthaal, 1712,  Awel, Nupraatikerover, de Zelfmoordlijn, de Druglijn en Stop it Now! De campagne moet het hulpaanbod bekender maken, zodat niemand zich in de steek gelaten voelt.
Hoe breder we die boodschap kunnen uitdragen, hoe meer mensen we hulp kunnen bieden.
We willen daarom ook u vragen om deze boodschap in uw organisatie mee te verspreiden.

Hoe?
• Door deze boodschap te verspreiden naar uw eigen achterban. Hen benadrukken dat ze altijd zelf terecht kunnen bij de hulplijnen als ze hen nodig hebben.
• Maar door tegelijkertijd te vragen aan uw achterban om die boodschap ook verder te verspreiden naar hun eigen cliënteel.
Op www.hulplijnencampagne.be vindt u hiervoor het materiaal. 

Nieuwe teststrategie vanaf 23 november 2020

Testen op COVID-19 speelt, zoals u weet, een belangrijke rol in de beheersstrategie van deze pandemie, vanzelfsprekend steeds samen met het respecteren van de nodige preventieve maatregelen, isolatie en quarantaine van (mogelijks) besmette personen.

Wegens cijfers die de goede kant op gaan wordt de teststrategie vanaf 23 november 2020 aangepast. Hierbij worden bijvoorbeeld hoogrisicocontacten van een besmette persoon (die zelf geen symptomen vertonen) getest na 7 dagen, wijzigen de maatregelen rond quarantaine,….

Om deze vernieuwde maatregelen op een laagdrempelige manier bekend te maken in de regio Zuid-West-Vlaanderen, ontwikkelde Logo Leieland sensibiliserende communicatie in eenvoudige taal. Dit omvat onder meer een animatievideo die zij heel breed wensen te verspreiden.

Aangepaste versie kaderrichtlijnen voor thuiszorg

Op basis van de meest recente nationale beslissingen werden de kaderrichtlijn thuiszorg en het draaiboek contactonderzoek (met flowchart)aangepast en goedgekeurd door de Vlaamse Taskforce Zorg (zie bijlage). De meeste recente versie van de kaderrichtlijn en bijlagen kan u eveneens vinden via bovenstaande link.

Tegemoetkoming kosten persoonlijk beschermingsmateriaal verlengd

Het RIZIV verleent een tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal van de zorgverleners, aangepast aan de specificiteit van elk beroep. Deze tegemoetkoming verlengd tot eind november dankzij een aanvullend budget van 144 miljoen euro: ze verlichten de kosten van zorgverleners in hun privépraktijk en bij ambulante verzorging. Voortaan maken thuisverpleegkundigen ook deel uit van dit systeem.

Inspiratiegids Corona vanuit Logo Leieland

Toetreden tot ELZ regio Menen

Regionaal Aanspreekpunt Zuid-West-Vlaanderen

Zorgprofessional en/of -organisaties die COVID-19 gerelateerde vragen hebben (advies m.b.t quarantaine, info over richtlijnen en sensibilisering, persoonlijk beschermingsmateriaal,…) kunnen bij ons terecht 7 dagen op 7 van 8u tot 20u op:

Telefoon : 0456/17 31 33

Email: corona@zw-vl.be          

Meer info. 

Zoek zorgverleners in jouw zone

De Zorg Samen

beeld voor waarden

Aanbod Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen 2021

Bedankt

Wat is een eerstelijnszone?

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Bekijk hier de animatievideo.