Interessante links

De belangrijkste vragen over coronavaccinatie beantwoord

Je laten vaccineren tegen COVID-19 is niet alleen een individuele keuze, maar het is vooral een gezamenlijke inspanning, waar we onze schouders allemaal moeten onder zetten. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe dichter we komen bij het normale leven van voor de coronacrisis.

Vaccinatie: stand van zaken

Voor een laatste stand van zaken, kan je steeds terecht op  www.laatjevaccineren.be.

Sneltesten

De betrouwbaarheid van de sneltests is niet altijd duidelijk bewezen en gedocumenteerd. Het federale agentschap voor geneesmiddelen (FAGG) stelde een lijst op van tests die aan bepaalde minimumcriteria voldoen.

Aangepaste versie kaderrichtlijnen voor thuiszorg

Op basis van de meest recente nationale beslissingen werden de kaderrichtlijn thuiszorg en het draaiboek contactonderzoek (met flowchart)aangepast en goedgekeurd door de Vlaamse Taskforce Zorg (zie bijlage). De meeste recente versie van de kaderrichtlijn en bijlagen kan u eveneens vinden via bovenstaande link.

Tegemoetkoming kosten persoonlijk beschermingsmateriaal verlengd

Het RIZIV verleent een tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal van de zorgverleners, aangepast aan de specificiteit van elk beroep. Deze tegemoetkoming verlengd tot eind november dankzij een aanvullend budget van 144 miljoen euro: ze verlichten de kosten van zorgverleners in hun privépraktijk en bij ambulante verzorging. Voortaan maken thuisverpleegkundigen ook deel uit van dit systeem.

Inspiratiegids Corona vanuit Logo Leieland

Oproep toetreding

Zoek zorgverleners in jouw zone

De Zorg Samen

beeld voor waarden

Aanbod Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen 2021

Bedankt

Wat is een eerstelijnszone?

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Bekijk hier de animatievideo.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van ELZ regio Menen