Reservelijst 65+ ELZ regio Waregem
ELZ regio Waregem - info vaccinatiecentra.PNG

Covid-19: Interessante links

Volgende links bieden meer informatie over verschillende topics in kader van COVID-19:

Strategische en operationele doelstellingen

Strategische doelstelling 1: 

Alle actoren engageren zich tot samenwerking binnen de buurt, in de zone en met andere eerstelijnszones om te streven naar een efficiënte en effectieve werking voor de zorgaanbieders

Strategische doelstelling 2: 

De PZON krijgt correcte (niet foute), voldoende en verstaanbare informatie over het zorgaanbod.

Strategische doelstelling 3: 

De PZON ervaart een continuïteit in zorg en ondersteuning in de verschillende levensfases (van preventie tot palliatie). We streven naar continuïteit op vlak van informatie, organisatie en persoon.

Oproep geïntereseerden ELZ regio Waregem

Zoek zorgverleners in jouw zone