Eerstelijnszone Scheldekracht schakelt omwille van nieuwe opdrachten

  • 8 juli 2020

De Covid-19-pandemie en de nieuwe opdrachten die Eerstelijnszone Scheldekracht moet (maar vooral ook wil) opnemen maken dat de eerstelijnszone snel en quasi continu moet schakelen.

 

 

Nieuwe opdrachten voor de zorgraden

De Vlaamse Regering nam verschillende beslissingen om Vlaanderen verder voor te bereiden op de waarschijnlijke heropflakkeringen van de COVID-19-pandemie.

Een belangrijk Besluit van de Vlaamse Regering betreft de toekomstige rol van de zorgraden. De eerstelijnszones zijn sinds 1 juli 2020 erkend als zorgraden.

De Vlaamse Regering wil deze zorgraden een belangrijke plek geven in het verder onder controle houden van de COVID-19-pandemie. Hiervoor wordt vanaf 1 juli een extra subsidiëring van 15.120 euro per zorgraad voorzien. Concreet verwacht de Vlaamse Regering dat de zorgraden tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 vier extra taken op zich nemen. Het betreft vooral de preventie en beheersing van kleine, lokale uitbraken. De Vlaamse Regering verwacht dat de zorgraden zich - voor de uitvoering van deze opdrachten - samen met de andere zorgraden binnen hun regionale zorgzone organiseren. Hoewel deze beslissing een extra taakverzwaring voor de zorgraden inhoudt, geeft het ook de kans aan zorgraden om de positie die ze de laatste maanden al hebben opgebouwd binnen het lokale zorgsysteem verder uit te bouwen en te verstevigen.

Er wordt gevraagd om op korte termijn actie te ondernemen. Hiervoor zal overleg op het niveau van de regionale zorgzone nodig zijn, maar ook binnen de eerstelijnszone. Zo dient onder meer een COVID-19-team voor de eerstelijnszone aangesteld te worden.

Schakelen binnen Scheldekracht

De eerste Covid-19 golf, maar ook de nieuwe opdrachten ter preventie en beheersing van mogelijke nieuwe lokale uitbraken, maken dat de eerstelijnszone enorm snel moet schakelen. Bij de uitbraak van de eerste golf communiceerden we dat alle gangbare activiteiten van Eerstelijnszone Scheldekracht tot nader order ‘on hold’ werden gezet.

Eerstelijnszone Scheldekracht wil leren uit deze periode van crisis. Wat liep goed? Wat liep minder goed? Welke noden werden extra in de verf gezet tijdens deze periode? We zullen het beleidsplan dat er al was, maar ook het actieplan dat nog deels in de maak was, onder de loep nemen in het licht van de crisis en er de lessen uit trekken die ons nóg verder zullen brengen. Tijdens de zomermaanden zal de werkgroep strategie (werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de zorgraad) zich buigen over de aanpak van deze evaluatie.

De leden van het forum, dus alle partners die bij Eerstelijnszone Scheldekracht betrokken zijn, zullen betrokken worden bij en op de hoogte gebracht worden van de resultaten van deze evaluatie. In ieder geval betekent dit voorlopig nog steeds een uitstel van de werkateliers.

Lees meer over het organisatiemodel van ELZ Scheldekracht (werkgroepen, werkateliers, forum, ...) op deze pagina.