Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen

Welkom op de website van de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen. 

Onze Eerstelijnszone en dus ook onze website zijn nog in volle opstart.
Gezien de coronacrisis willen wij u als zorgprofessioneel en burger vandaag vooral informeren rond de stand van zaken hiervan in onze regio. 

Wat te doen bij vermoeden van een besmetting van COVID-19?

 

Corona virus afstand

Heb je een vermoeden dat je besmet zou kunnen zijn, dan is er voor jou deze checklist die je eerste vermoeden kan bevestigen of je kan geruststellen.

De algemene regel voor alle bovenste luchtwegklachten: ga niet naar de huisarts maar volg onderstaande procedure.

- Bel je eigen huisarts of de wachtdienst op 1733. De arts zal een inschatting maken.
- Bij twijfel geeft je arts je een afspraak in het triagecentrum.
- In het triagecentrum wordt er een klinisch onderzoek gedaan door de artsen ter plaatse. Kom hier niet zonder afspraak naartoe. Het triagecentrum is enkel op doorverwijzing van de arts beschikbaar.
- Het triagecentrum stelt een diagnose en stelt een behandelingsplan of een opname voor.

Voor algemene vragen kan je terecht op de officiële site van de overheid of het nummer 0800 14689.

Corona in begrijpelijke taal voor iedereen, lees je in dit boekje.

Corona voor anderstaligen vind je hier.

Cohortzorg en schakelzorg

 • Cohortzorg - aanmelden via 088 11 832

De thuisverpleging en gezinszorg hebben zich georganiseerd in functie van cohortzorg. Dit houdt in dat een vaste equipe exclusief instaat voor de zorg en ondersteuning bij mensen die besmet zijn. De zorg is dus volledig gescheiden van die voor niet-besmette personen om kruisbesmetting tegen te gaan.
Zorgverleners en voorzieningen kunnen personen aanmelden voor deze cohortronde via het centraal telefoonnummer voor de provincie Oost-Vlaanderen. Dit nummer is 7/7 en 24/24 bereikbaar.

 • Indien nodig, kunnen we snel OCTOPUS van start laten gaan. OCTOPUS is het schakelzorgcentrum voor de eerstelijnszones Vlaamse Ardennen, Panacea en Schelde-Leie, dat in de gebouwen van AZ Maria Middelares gehuisvest zal zijn. In het schakelzorgcentrum zullen patiënten worden opgevangen die na hun opname het ziekenhuis mogen verlaten, maar om één of andere – vaak sociale – reden (nog) niet naar huis kunnen. De schakelzorgcentra worden geopend op het moment dat de druk op de ziekenhuisbedden te groot zou worden.

Triagecentrum

Covid busters team Oudenaarde

Oudenaarde: Covid busters team

 • In onze eerstelijnszone is er een triagecentrum in Oudenaarde, Sociaal Huis De Meerspoort. Er is samenwerking met het triagecentrum van Ronse dat zich bevindt op Kammeland 13. Op deze locatie wordt getest op COVID-19 na doorverwijzing van de huisarts. Er is in Ronse ook nog steeds triage via het spoed, ook op verwijzing huisarts.

Psychologische ondersteuning

Er is een grote nood aan psychologische ondersteuning, zowel van de burger als van de hulpverleners. Om tegemoet te komen aan deze vraag, zijn er verschillende opties. 

 • CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk)

Aanmelden via 0800 13 500. Het Caw zet maximaal in op telefonische en chathulpverlening. 

 • Zelfstandig psychologen

Om een zelfstandig erkende psycholoog te raadplegen binnen uw regio kan u contact opnemen met de vertegenwoordiger binnen onze Zorgraad: info@stefaniemartin.be of telefonisch: 0495 16 04 95. Er kan geopteerd worden voor video gesprekken of face to face contacten volgens de huidige reglementering.

 • CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg)

Aanmelden via: 078 15 55 70. Er wordt gebruik gemaakt van beeldbellen en screening gebeuren telefonisch. De wachttijden kunnen oplopen. 

 • Eerstelijnspsychologische zorg (18 -65 j)

Voor milde klachten van angst, depressie en alcoholproblematiek, kan u ook terecht bij een eerstelijnspsycholoog in uw buurt. Zij bieden videoconsulten aan tegen 11.2 of 4 euro. Meer informatie via deze link

Specifieke ondersteuning jongeren en medewerkers social profit

 • Jongerenhulpverlening (JAC) (betreft jongeren tussen 12 en 25j)

Jongeren en/of partners kunnen het JAC Zuid Oost-Vlaanderen elke werkdag tussen 9u en 17u bereiken op het permanentienummer: 0471 08 28 88 of via mail op jac.zov@cawoostvlaanderen.be of via de website www.jac.be. Er is een uitgebreid aanbod aan chathulpverlening: Elke weekdag van 11u tot 20u via www.jac.be of op afspraak.

Coaching for Heroes is een vzw waar je als medewerker uit de social profit terecht kan voor emotionele ondersteuning. Er staat een team klaar van 100 professionele, gecertifieerde coaches. 7 dagen per week, van 8h tot 24u. Je kan online een video afspraak maken. De vzw werkt via donaties, waardoor de coaching gratis is.

Zorgmateriaal COVID-19

beschermingsmateriaal COVID-19

U kan uw nood aan mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, handschoenen, beschermende kleding, beschermbillen centraal doorgeven via dit webformulier. Voor meer informatie over de verdeling van dit beschermingsmateriaal en de uitrol van de verhoogde testcapaciteit kan u op deze link terecht.

Informatie voor professionele hulpverleners

cartoon interprofessionele samenwerking

 

Informatie voor mantelzorgers

Je vindt hier de richtlijnen voor mantelzorgers van het Agentschap Zorg en Gezondheid en algemene info via het Vlaams Expertisepunt voor mantelzorg.

Verschillende mantelzorgverenigingen organiseren hun eigen informatieverspreiding en ondersteuning, waaronder ook een mantelzorgtelefoon. De informatie is soms overlappend.

Het VAPH informeert personen met een handicap en hun netwerk.

Het Steunpunt mens en samenleving en het Netwerk tegen Armoede geven tips om kwetsbare mensen te ondersteunen.

Vrijwilliger worden

Wil je zelf vrijwilliger worden in deze crisis, dan kan je terecht bij Vlaanderen vrijwilligt, het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, het Rode Kruis, of Hulp voor Helden

Ook het Inloopteam Kind & Preventie en vzw Thuishulp zijn dringend op zoek naar tijdelijke vrijwilligers om de arts en verpleegkundige van Kind en Gezin bij te staan in de consultatiebureaus. 

E - cursus omgaan met COVID-19 patiënten

HoWest ontwikkelde een heel aantal e-cursussen die u ondersteunen bij het veilig omgaan met COVID-19 patiënten. Ook bij het nemen van zorgbeslissingen, symptoomcontrole en palliatieve zorg bij kwetsbare ouderen. Een overzicht van de cursussen vindt je hier.

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB en UGent) heeft een leidraad ontwikkeld om u te ondersteunen bij de vaak moeilijke communicatie met patiënten en hun naasten in deze crisisperiode. 

Vivel als ondersteuning bij de COVID-19 crisis

Monitoring

VIVEL (Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn) brengt wekelijks de druk op de ELZ in kaart om zo coördinatie en samenwerking in de zorg te stimuleren. 

Informatie rond good practices kan u delen en lezen via VIVEL verbindt.

Meer informatie vind je hier. 

Visie

De eerstelijnszone Vlaamse Ardennen biedt elke mens met een zorg- of ondersteuningsvraag een zo geïntegreerd mogelijke gezondheids- en welzijnszorg.

Onder geïntegreerde zorg wordt verstaan

 • het hele continuüm van tussenkomsten gericht vanaf preventie, via genezen en zorg (cure & care) tot en met palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde
 • de continuïteit van zorg tussen en over de verschillende welzijns en gezondheidszorg- en lokale bestuursactoren heen,
 • afgestemde en proactieve zorg, zodat alle betrokkenen zoveel mogelijk in hun kracht staan: de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag als spilfiguur, zijn omgeving en de professionele zorgverstrekker.

Hiermee optimaliseert de eerstelijnszone de zorgervaring van de persoon met een zorg en ondersteuningsnood en verbetert ze de algemene gezondheidstoestand van de bevolking. Er is bijzondere aandacht voor toegankelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

De unieke zorgvraag van de zorgvrager en/of mantelzorger is het onbetwistbare uitgangspunt bij de zorgverlening. Er is specifieke aandacht voor de schakelmomenten in de zorg.

De eerstelijnszone realiseert op vlak van welzijn en gezondheid meerwaarde met de ingezette middelen en zorgt ervoor dat professionelen in de sector hun werk op een goede en duurzame manier kunnen uitvoeren.

De eerstelijnszone (ELZ) Vlaamse Ardennen (VA) biedt elke mens met een zorg- en ondersteuningsvraag een zo geïntegreerd mogelijke gezondheids- en welzijnszorg in Zwalm, Gavere, Oudenaarde, Maarkedal, Kluisbergen, Kruisem, Horebeke, Wortegem-Petegem en Ronse.

De stuurgroep van de ELZ bestaat uit een vertegenwoordiging van 5 clusters: lokale besturen, gezondheid, welzijn, PZON (personen met zorg- en ondersteuningsvraag) en optionele partners. 

Wie dit concreet voor de ELZ Vlaamse Ardennen zijn, kan u inkijken via deze link: docx bestandZorgraad Vlaamse Ardennen.docx (14 kB)

Doelstellingen

Binnen de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen zijn onze voornaamste doelstellingen:

 • Afstemming tussen zorgaanbieders, persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag en omgeving
 • Stimuleren van interdisciplinaire samenwerking
 • Gestructureerde, duidelijke en toegankelijke informatie bieden over het zorgaanbod, zowel voor de zorgaanbieders als voor de zorgvragers (incl. sociale kaart)

Wil je meer weten over de achterliggende waarden en het beleidsplan van de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen? Klik dan op onderstaande linken: 

docx bestand2020 Eerstelijnszone VLA Waarden en principes.docx (15 kB)

docx bestand2020 Eerstelijnszone VLA Strategische en operationele doelstellingen.docx (18 kB)

Zoek zorgverleners in jouw zone

Contact

Heeft u vragen of wenst u contact op te nemen met iemand uit de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen? 

Stuur een mailtje naar: rwo.oudenaarde@skynet.be

Bereikbaar op: dinsdag, woensdag en vrijdag voormiddag.