Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen

Welkom op de website van de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen. 

Onze Eerstelijnszone en dus ook onze website zijn nog in volle opstart.
Gezien de coronacrisis willen wij u als zorgprofessioneel en burger vandaag vooral informeren rond de stand van zaken hiervan in onze regio. 

 

 

ELZ Vlaamse Ardennen zoekt toffe medewerkers!

Coördinator (voltijds tot 80%)

Boven alles ben je een netwerker en een verbinder. Je activeert de partners in het netwerk en creëert de context waarbinnen onderling vertrouwen en samenwerking kunnen groeien.

Je bent een beleidsdenker en projectwerker die het beleid mee vorm geeft en op een actieve manier vertaalt tot concrete projecten. Je brengt opportuniteiten, noden en trends in kaart. Van daaruit inspireer je, initieer je projecten en stimuleer je de zorgpartners om hierin hun rol op te nemen. Je bewaakt mee dat de actieplannen passen binnen onze visie en waardenkader.

Je bent een procesbegeleider die het partneroverleg, projectgroepen, werkgroepen,... faciliteert en partners in een flow van co-creatie brengt. Je doet dit op een coachend-ondersteunende manier, zonder daarbij zelf noodzakelijkerwijs de inhoudelijke werking over te nemen.

Als coördinator sta je ook in voor het financieel-juridisch aspect van de vzw en de coördinatie van de werking. Je rapporteert aan de voorzitter en het bestuur van de vzw.

Stafmedewerker (halftijds tot 80%)

Als stafmedewerker ondersteun je de coördinator in het realiseren van de beleidsvisie. Je staat mee in voor het organiseren en begeleiden van overleg en samenwerking tussen partners en neemt je rol op in het aansturen en ondersteunen van projecten en werkgroepen.

Ook jij bent in de eerste plaats een netwerker, procesbegeleider en facilitator. Daartnaast sta je mee in voor de communicatie met onze partners. Dat communicatiebeleid zal je trouwens, samen met de coördinator, zelf mee vorm kunnen geven.

Verwachting en aanbod

Je bent vertrouwd met de sector van gezondheid en welzijn, denkt vanuit het perspectief van de burger en hebt bij voorkeur al een netwerk in onze regio. Je kan een aantal jaar ervaring voorleggen, zeker als coördinator en bent een vlotte schrijver, zeker als stafmedewerker. Je hebt een bachelor of masteropleiding in een menswetenschappelijke richting in brede zin.

We bieden jou een organisatie in volle opstart, waar je de ruimte krijgt om zelf mee vorm te geven aan de inhoud van je job. Waar je boeiende mensen ontmoet en voor een mooie maatschappelijke uitdaging staat: het samen organiseren van kwaliteitsvolle, geïntegreerde, betaalbare en toegankelijke zorg-op-maat in onze regio. De verloning volgt de barema's van PC 331.

Stuur je motivatie en CV naar ruth@netwerklevenseinde.be, ten laatste tegen 31 juli 2020. Uitnodigingen tot gesprek volgen vanaf de week van 10 augustus. Vergeet niet aan te geven of je eerder een voltijdse dan wel een deeltijdse job zoekt.

 

 

Wat te doen bij vermoeden van COVID-19 besmetting ?

 

Corona virus afstand

Heb je een vermoeden dat je besmet zou kunnen zijn, dan is er voor jou deze checklist die je eerste vermoeden kan bevestigen of je kan geruststellen.

De algemene regel voor alle bovenste luchtwegklachten: ga niet naar de huisarts maar volg onderstaande procedure.

- Bel je eigen huisarts of de wachtdienst op 1733. De arts zal een inschatting maken.
- Bij twijfel geeft je arts je een afspraak in het triagecentrum.
- In het triagecentrum wordt er een klinisch onderzoek gedaan door de artsen ter plaatse. Kom hier niet zonder afspraak naartoe. Het triagecentrum is enkel op doorverwijzing van de arts beschikbaar.
- Het triagecentrum stelt een diagnose en stelt een behandelingsplan of een opname voor.

Voor algemene vragen kan je terecht op de officiële site van de overheid of het nummer 0800 14689.

Corona in begrijpelijke taal voor iedereen, lees je in dit boekje.

Corona voor anderstaligen vind je hier.

 

Psychologische ondersteuning

Zowel burgers als van de hulpverleners kunnen rekenen op ondersteuning. Hier kan u terecht:

 • Tele-Onthaal.
  Via telefonnummer 106 of via www.tele-onthaal.be. Een gratis luisterend oor, 24/24 uur en 7/7 dagen, anoniem bellen of chatten.
   
 • CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk.
  Op weekdagen. Telefonisch tussen 9u en 17u op 0800 13 500. Via chat tussen 11u en 20u. Gratis ondersteuning bij vragen over problemen binnen de relatie, schuldproblemen, persoonlijke en psychische problemen, verliesverwerking,... 
   
 • Zelfstandig psychologen
  Om een zelfstandig erkende psycholoog te raadplegen binnen uw regio kan u contact opnemen met de vertegenwoordiger binnen onze Zorgraad: info@stefaniemartin.be of telefonisch: 0495 16 04 95. Er kan geopteerd worden voor video gesprekken of face to face contacten volgens de huidige reglementering.
   
 • CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg)
  Aanmelden via: 078 15 55 70. Er wordt gebruik gemaakt van beeldbellen en screening gebeuren telefonisch. De wachttijden kunnen oplopen. 
   
 • Eerstelijnspsychologische zorg (18 -65 j)
  Voor milde klachten van angst, depressie en alcoholproblematiek, kan u ook terecht bij een eerstelijnspsycholoog in uw buurt. Zij bieden videoconsulten aan tegen 11.2 of 4 euro.
   
 • Tips omgaan met stress (Rode Kruis)

Zorgverstrekkers kunnen ook hier terecht:

 • De Zorgsamen.
  Ondersteuning bij de opbouw van veerkracht, zelfzorg en zorg voor elkaar.

   
 • Arts in nood - Doctors4doctors.
  Op weekdagen tussen 9u en 17u. Via 0800 23 460 of info@doctors4doctors. Collega-artsen bieden ondersteuning.
   
 • Coaching for Heroes
  Gratis emotionele ondersteuning door een team klaar van 100 professionele, gecertifieerde coaches. 7 dagen per week, van 8h tot 24u. Je kan online een video afspraak maken.
   

Specifieke ondersteuning voor voorzieningen en jongeren

 • Met de financiële steun van het Fonds Daniël Deconinck van de Koning Boudewijnstichting werkte de ELZ Vlaamse Ardennen een ondersteuningsprogramma uit voor medewerkers in de woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap. Contacteer ons voor meer info hierover.
   
 • Jongerenhulpverlening (JAC) (tussen 12 en 25j)
  Jongeren en/of partners kunnen het JAC Zuid Oost-Vlaanderen elke werkdag tussen 9u en 17u bereiken op het permanentienummer: 0471 08 28 88 of via mail op jac.zov@cawoostvlaanderen.be of via de website www.jac.be. Er is een uitgebreid aanbod aan chathulpverlening: Elke weekdag van 11u tot 20u via www.jac.be of op afspraak.

Informatie voor mantelzorgers

Je vindt hier de richtlijnen voor mantelzorgers van het Agentschap Zorg en Gezondheid en algemene info via het Vlaams Expertisepunt voor mantelzorg.

Verschillende mantelzorgverenigingen organiseren hun eigen informatieverspreiding en ondersteuning, waaronder ook een mantelzorgtelefoon. De informatie is soms overlappend.

Het VAPH informeert personen met een handicap en hun netwerk.

Het Steunpunt mens en samenleving en het Netwerk tegen Armoede geven tips om kwetsbare mensen te ondersteunen.

Informatie voor professionele hulpverleners

cartoon interprofessionele samenwerking

 

E - cursus omgaan met COVID-19 patiënten

HoWest ontwikkelde een heel aantal e-cursussen die u ondersteunen bij het veilig omgaan met COVID-19 patiënten. Ook bij het nemen van zorgbeslissingen, symptoomcontrole en palliatieve zorg bij kwetsbare ouderen. Een overzicht van de cursussen vindt je hier.

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB en UGent) heeft een leidraad ontwikkeld om u te ondersteunen bij de vaak moeilijke communicatie met patiënten en hun naasten in deze crisisperiode. 

Vivel als ondersteuning bij de COVID-19 crisis

Monitoring

VIVEL (Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn) ondersteunt de ELZ en zorgpartners, onder meer door het aanbieden van informatie rond good practices via VIVEL verbindt.

Meer informatie vind je hier. 

Samen sterk

De Eerstelijnszone (ELZ) Vlaamse Ardennen biedt elke burger met een zorg- en ondersteuningsvraag een zo geïntegreerd mogelijke gezondheids- en welzijnszorg. We doen dit in de regio Zwalm, Gavere, Oudenaarde, Maarkedal, Kluisbergen, Kruisem, Horebeke, Wortegem-Petegem en Ronse.

De Zorgraad is samengesteld uit vijf clusters van vertegenwoordigers van lokale besturen, partners in gezondheidszorg, partners in welzijn, personen met zorg- en ondersteuningsvraag (dat zijn patiënten en mantelzorgers) en optionele partners. 

Wie dit concreet voor de ELZ Vlaamse Ardennen zijn, kan u inkijken via deze link: docx bestandZorgraad Vlaamse Ardennen.docx (14 kB)

Dit is onze visie

De eerstelijnszone Vlaamse Ardennen biedt elke burger met een zorg- of ondersteuningsvraag een zo geïntegreerd mogelijke gezondheids- en welzijnszorg.

Onder geïntegreerde zorg verstaan we

 • Het hele continuüm van tussenkomsten gericht vanaf preventie, via genezen en zorg (cure & care) tot en met palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde.
 • De continuïteit van zorg tussen en over de verschillende welzijns en gezondheidszorg- en lokale bestuursactoren heen.
 • Afgestemde en proactieve zorg, zodat alle betrokkenen zoveel mogelijk in hun kracht staan: de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag als spilfiguur, zijn omgeving en de professionele zorgverstrekker.

Hiermee optimaliseert de eerstelijnszone de zorgervaring van de persoon met een zorg en ondersteuningsnood en verbetert ze de algemene gezondheidstoestand van de bevolking. Er is bijzondere aandacht voor toegankelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

De unieke zorgvraag van de zorgvrager en/of mantelzorger is het onbetwistbare uitgangspunt bij de zorgverlening. Er is specifieke aandacht voor de schakelmomenten in de zorg.

De eerstelijnszone realiseert op vlak van welzijn en gezondheid meerwaarde met de ingezette middelen en zorgt ervoor dat professionelen in de sector hun werk op een goede en duurzame manier kunnen uitvoeren.

Dit zijn onze doelstellingen

 • Afstemming tussen zorgaanbieders, de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag en zijn omgeving.
 • Stimuleren van interdisciplinaire samenwerking.
 • Gestructureerde, duidelijke en toegankelijke informatie bieden over het zorgaanbod, zowel voor de zorgaanbieders als voor de zorgvragers (incl. sociale kaart).
 • Naar aanleiding van de corona crisis hebben we ook tot doel gekregen een ondersteunende rol te spelen naar zowel gemeentebesturen, zorgpartners als burgers in het helpen beheersen van een mogelijke volgende uitbraak.

Wil je meer weten over de achterliggende waarden en het beleidsplan van de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen? Klik dan op onderstaande linken: 

docx bestand2020 Eerstelijnszone VLA Waarden en principes.docx (15 kB)

docx bestand2020 Eerstelijnszone VLA Strategische en operationele doelstellingen.docx (18 kB)

Contact

Heeft u vragen, stuur een mailtje naar ruth@netwerklevenseinde.be 

Zoek zorgverleners in jouw zone