icon-pane-news

Nieuws

Samen sterk

Communicatieschema bij een alert of cluster

Hieronder vindt u een overzicht van hoe de communicatieflow eruit kan zien bij een melding die we krijgen vanuit de dienst infectieziektebestrijding.  

Samen sterk

Nieuws vanuit het COVID-19-team

Het COVID-19-team komt nu al ongeveer een maand samen.  ...

Samen voor een veerkrachtig Meetjesland

1-10 oktober: positieve spreuken bij ELZ partners

mantelzorg

Erkenning mantelzorger

Vanaf 1 september kan elke mantelzorger in België zich laten erkennen als mantelzorger. De aanvraag en erkenning verloopt via het ziekenfonds van de...

kind

Project stoepdate voor jongeren met (een vermoeden van) een beperking

Vanuit VZW Oranje biedt men een nieuw tijdelijk aanbod aan: 'De stoepdate'.

corona

Informeren van bijzondere doelgroepen omtrent COVID-19

Het coronavirus en de bijhorende maatregelen heeft heel ons leven op zijn kop gezet. Dit geldt zeker ook voor mensen met een beperking.

CAW

online mind-spring junior voor kinderen tussen 8 en 18 jaar

17 september 2020 10u-11u30 Online workshop

pakt

Intersectorale intervisie in het Meetjesland

Ga je dagelijks om met cliënten of patiënten? Word je daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke...

ELP

Bevraging psychologen, orthopedagogen, psychiaters, therapeuten, ...

Beste psycholoog, orthopedagoog, psychiater, therapeut, …   Wij dragen uw werk en expertise hoog in het vaandel!

Jeugdhulp

Oproep erkenning en subsidiëring van cliëntenorganisaties in de jeugdhulp

Met de goedkeuring van het decreet van 21 december 2018 en de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering van het besluit Vlaamse Regering op...

Zoek zorgverleners in jouw zone