Fysieke activiteit kan kwetsbaarheid vertragen of zelfs omkeren. Het functioneel trainingsprogramma ACTIVE-AGE@home speelt hier perfect op in en traint ouderen in hun eigen thuisomgeving op alle aspecten die een verhoogde kwetsbaarheid in de hand werken zoals onder meer spierkracht, evenwicht en uithouding maar ook cognitieve activiteit, coördinatie en ADL-activiteiten. Heb je een patiënt/cliënt die 70 jaar of ouder is en een verhoogde kwetsbaarheid heeft? Dan kan je hem/haar inschrijven voor dit programma*. Meer informatie vind je terug via deze link.

* Het trainingsprogramma is wetenschappelijk onderbouwd en leunt aan bij de huidige richtlijnen voor fysieke activiteit en bewegen voor kwetsbare ouderen. Het trainingsprogramma kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking tussen het expertisenetwerk Zorg en Gezondheid en het expertisenetwerk Onderwijs (vakgroep Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie) van Arteveldehogeschool.