eGezondheid en éénlijn in Gent

Ben jij thuis in de diensten van eGezondheid? Op het portaal eGezondheidsdiensten vind je een overzicht van het aanbod.

Zo lees je onder andere bij 'actiepunt 17' dat een eHealthbox een veiliger alternatief is dan je eigen mailbox om vertrouwelijk digitale gegevens te verzenden naar een collega.

éénlijn.be helpt je op weg

éénlijn.be ondersteunt zorgverleners in digitale samenwerking en gegevensdeling in de eerste lijn. Je kan bij hen gratis terecht voor informatie- en opleidingssessies, webinars en e-learning. De helpdesk van éénlijn.be beantwoordt al je vragen over eGezondheidsdiensten en hoe je deze diensten gebruikt met je softwarepakket.

éénlijn.be is een project in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, uitgevoerd door een netwerk van partners.

stethoscoop pc ehealth computer laptop