eGezondheid en éénlijn in Klein-Brabant Vaartland

Ben jij thuis in de diensten van eGezondheid? Op het portaal eGezondheidsdiensten vind je een overzicht van het aanbod. Je vindt er ook het Actieplan eGezondheid 2019-2021.

éénlijn.be opgenomen in VIVEL

Het aanbod aan informatie- en opleidingssessies van het voormalige eenlijn.be is opgenomen in de werking van VIVEL. Naast het verderzetten van het aanbod van éénlijn.be, organiseert VIVEL ook activiteiten, vormingen en intervisies.