eGezondheid en éénlijn in Middenkempen

Ben jij thuis in de diensten van eGezondheid? Op het portaal eGezondheidsdiensten vind je een overzicht van het aanbod. Je vindt er ook het Actieplan eGezondheid 2019-2021.

éénlijn.be opgenomen in VIVEL

Het aanbod aan informatie- en opleidingssessies van het voormalige eenlijn.be is opgenomen in de werking van VIVEL. Naast het verderzetten van het aanbod van éénlijn.be, organiseert VIVEL ook activiteiten, vormingen en intervisies.