In een Eigen Kracht Centrale worden alle belangrijke personen (familie, buren, vrienden,…) rond iemand samengebracht om een plan uit te werken. In het plan staat dan wat de familie/vrienden/naasten zelf zullen doen, “de eigen krachten” en waarvoor ze een beroep willen doen op professionele hulp.

Eigen Kracht Centrale

eigenkrachtcentrale.be