Wat is ELP?

De afkorting ELP staat voor Eerstelijnspsychologische zorg.

Psychologische zorg echt toegankelijker maken, zowel op het vlak van de procedures als de prijs: het nieuwe zorgmodel dat op 1 september 2021 is gelanceerd, is een belangrijke stap in het openstellen van de psychologische zorg voor iedereen. Het zal geleidelijk het aanbod van psychologische zorg op gecoƶrdineerde wijze versterken. Dit dankzij een aanzienlijke financiering door het RIZIV, verdeeld over 32 lokale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel Belgiƫ bestrijken.

Tussen wie loopt de samenwerking?

Dit is het resultaat van een samenwerking tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de hele sector van de geestelijke gezondheidszorg. De uitvoering zal gebeuren op basis van een nieuwe overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor wie is ELP?

Deze overeenkomst heeft betrekking op de eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen, of het nu gaat om zorg voor psychisch welzijn of om meer gespecialiseerde zorg wegens een onderliggende psychische aandoening. Bijzondere aandacht gaat uit naar kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn, vooral psychologisch, door de COVID-19-pandemie.

Meer praktische informatie en contactgegevens van psychologen vind je hier.

Toolbox V!VEL voor zorgverleners

In samenwerking met Domus Medica, Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), FOD Volksgezondheid, Zorgnet Icuro en CAW zet VIVEL in op het versterken van de lokale interdisciplinaire samenwerking in het kader van de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

Hoe ga je te werk?

Of neem een kijkje bij de veelgestelde vragen op de site van V!VEL achter deze link.